Frivillige mexicanske spillere til fælles infomøde

Én gang om året samler bestyrelsen repræsentanter fra alle klubbens udvalg til en sammenkomst med spil, orientering og debat, så alle grene af klubbens store stab af frivillige via deres formænd har direkte kontakt med bestyrelsen og med hinanden.

2022-sammenkomsten blev holdt lørdag den 30. april og her var i alt 26 frivillige samlet. Der var repræsentanter for Herredag, Damedag, Seniorgolf, kaninudvalget, udvalg for let øvede, udvalg for prøvemedlemmer, ad hoc-udvalget (klubhusets venner), Optimister, Formiddagsgolfere, Præsidenterne, Den ultraseje Torsdagshyggeklub, natur- og miljøudvalget, byggeudvalget, rehab-golf-udvalget, boldsamlerudvalget, matchudvalget, Singlegolf, 50-års festudvalget, aktivitetsudvalget og baneudvalget.

Dagen startede med en omgang golf – ni huller og mexican scramble, hvor hvert hold på fire spillede sammen for at få de bedste scores. Holdene spillede hele tiden videre med den bedste bold, så der blev indleveret mange lave scores. Vinderholdet blev Jens Lærke-Møller, Flemming B. Nielsen, Ole K. Sørensen og formand Kim Møller Behrend. De gik hjem med en flaske vin hver – og der var også fire lodtrækningspræmier.

Derefter var der middag i klubhuset, en præsentation fra alle deltagere og nogle fælles informationer fra bestyrelse, byggeudvalg og sekretariat. Klavs Koefoed fra byggeudvalget fortalte om årets store fysiske omvæltning, ombygning af klubhuset, som efter planen går i gang til efteråret. Den store forandring bliver, at sekretariatet lukkes ned i en periode og at proshoppen også i en periode får betydeligt mindre plads og hen over vinteren også bliver lukket helt. Restaurant Birdie og køkkenet kan fortsætte ufortrødent – dog med en smule mindre plads, da der bliver dækket af ind mod hele ombygningsområdet. Der kommer mere information om det projekt, når detaljerne er faldet på plads.

Der blev også fortalt om 50-års jubilæet i 2023, og formand Kim Møller Behrend opfordrede alle udvalg og klubber i klubben om at komme med ideer til aktiviteter – det kan både være aktiviteter inden for de nuværende udvalgs regi eller noget helt nyt. Sekretariatet modtager meget gerne alle input.

På mødet blev der også talt om kommende aktiviteter på 9-huls banen, Skjoldungen og fremtidige fordeling af aktiviteter og fortrinsretter på både Store Skjold banen og Skjoldungen.

Sidst på året bliver der holdt endnu et arrangement for frivillige i klubben – og til den tid bliver alle frivillige indbudt. Her bliver der hygget og spillet golf. Er du frivillig i klubben så notér datoen: Lørdag den 22. oktober.

”Jeg er rigtig glad for at vi i Roskilde Golf Klub har en god og solid kultur for det frivillige arbejde, hvor rigtig mange medlemmer ønsker at deltage aktivt i klubbens udvikling. Det viser sig også i relation til bestyrelsesarbejdet, hvor vi trods løbende mindre udskiftninger formår at udskifte det ene dygtige bestyrelsesmedlem med det næste,” siger formand Kim Møller Behrend og tilføjer:

”Når det er sagt, så har vi pt. også områder, hvor vi mangler gode kræfter. I matchudvalget kunne vi godt bruge 4-6 nye medlemmer, I baneservice og vores nye starterservice er der ligeledes behov for gode kræfter til at sikre en god oplevelse på banerne. Filosofien er, jo flere vi er om de enkelte opgaver jo hyggeligere og nemmere er det. Meld ind til sekretariatet hvis du vil være en del at det frivillige i Roskilde Golf Klub og yde en indsats sammen med omkring 160 andre frivillige.”

Læs mere:

Herunder er der fotos fra arrangementet den 30. april, hvor alle udvalg stillede med 1-2 formænd eller formandssubstitutter.