Se svarene på de oftest stillede spørgsmål

Hvorfor bliver der ikke gjort noget ved, at der er for lidt sand i bunkers, at toiletterne i klubhuset er beskidte og hvordan kan det være, at greenkeeperne ”jagter” os, når de klipper græs?

Der bliver stillet mange spørgsmål og kommet med mange kommentarer, når medlemmerne hvert år bliver bedt om at deltage i en medlemsundersøgelse. Mange af disse spørgsmål går igen fra snakke på terrassen efter golfrunderne.

Derfor har vi nu på hjemmesiden lavet en såkaldt en liste over de oftest stillede spørgsmål og svarene på disse.

Her er nogle af de områder, der er kommet flest spørgsmål og kommentarer om i medlemsundersøgelsen i 2021:

 • For lidt sand i bunkers + ”tagskæg” på bunkers
 • Måtterne på drivingrange er ikke gode til driverslag
 • Toiletterne i klubhuset er ikke rene nok
 • Indfør forbud mod SGO og greenfeespillere i primetime
 • Meget bevoksning ved åerne – svært at finde bolde
 • Der bør være tydeligere afstandsmarkeringer på fairways
 • Der bør være flere mål at sigte efter på drivingrange
 • Øg bemanding i sekretariatet, så der er mere åbent for både medlemmer og gæster
 • Skær mere af roughen væk, så det bliver nemmere at finde bolde og så spillet går hurtigere
 • Find en ordentlig løsning på tee 58, så man ikke skal slå fra måtte
 • Greenkeeperne skal slå græs i en anden rækkefølge, så de ikke generer de samme spillere

Læs mere: