Det kommer der ud af medlemmernes meninger

”Alle meninger tæller og alle kommentarer bliver læst.”

Sådan lyder det fra daglig leder, Anders Schnack, der har gennemgået årets medlemsundersøgelse, ”Golfspilleren i Centrum 2021”, som er blevet gennemført over to omgange. I alt har ca. 50 procent af klubbens medlemmer deltaget i undersøgelsen.

Medlemsundersøgelsen resulterer i karakterer til klubben, banen, restauranten og proshoppen inden for en lang række områder – og samtidig er der mulighed for at skrive personlige kommentarer. Dem har der været 586 af denne gang.

Undersøgelsens resultater er desuden blevet gennemgået og diskuteret i bestyrelsen – med en konsulent fra Dansk Golf Union som facilitator.

De to altoverskyggende emner, som medlemmerne reagerer på og har kommentarer til, er flow på banen og mulighed for at få tider.

”Det er ikke overraskende, fordi sådan har det været i flere år, men heldigvis kan vi nu sige, at der er forbedringer på vej. I 2022 åbner vores nye 9-huls bane, og samtidig laver vi en omrokering af nogle af vores aktiviteter, så spil på ni huller fortrinsvis kommer til at foregå på den nye bane frem for på 18-huls banen. Det vil frigive noget kapacitet og forhåbentlig betyde, at det bliver lettere at booke tid på 18-huls banen,” fortæller Anders Schnack.

”Samtidig fortsætter vores projekt omkring forbedring af flow på banen. Vi arbejder på at fortsætte den starter-funktion, vi prøvede os med i udvalgte weekender i 2021 og så skal vi have kigget alle indsamlede data omkring runde-tider igennem for at se, om vi skal igangsætte yderligere tiltag. Målet er ikke at nedsætte runde-tiderne væsentligt men at undgå runder over fire timer og et kvarter og sikre et godt og ensartet flow uden for meget ventetid.”

 

Roskildes ambassadør-karakter er meget lav

Både Restaurant Birdie og proshoppen scorer fornuftigt i medlemsundersøgelsen 2021, ligesom der er generel tilfredshed med ledelse og drift af klubben.

Udover karaktererne for de enkelte områder så kommer der også en overordnet karakter, som klubben kan måle sig på fra år til år. Det er den såkaldte ”ambassadørscore”, som udregnes ud fra svaret på spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Roskilde Golf Klub til venner, familie eller kolleger?”’

Her lander Roskilde Golf Klub i 2021 med en score på 19 – det er 12 lavere end sidste år og 26 lavere end landsgennemsnittet. Altså ikke ligefrem noget at prale med.

”Der er dog ingen tvivl om, at netop denne score hænger meget sammen med, at medlemmerne oplever, at det er svært at få tider. Derfor har vi store forhåbninger om, at denne score bliver højere, når den nye bane er taget i brug. Det sker dog først til sommer, så den fulde forbedring får vi nok først fra 2023. Men der er ingen tvivl om, at muligheden for at kunne booke en tid, når man gerne vil ud at spille, er det absolut vigtigste fokuspunkt,” fortæller Anders Schnack.

I medlemsundersøgelsen bliver medlemmerne bedt om at give karakterer mellem 1 og 10 inden for en lang række områder. Det er ud fra dette, karaktererne for de enkelte områder bliver beregnet.

Særligt for ambassadør-spørgsmålet (se ovenfor) gælder følgende, at for det ene spørgsmål er der en særlig udregning. Karakterer mellem 1 og 6 bliver betragtet som negative, 7-8 som neutrale og 9-10 som positive. Herefter trækker man alle negative fra alle de positive – de neutrale tæller ikke med – og så får man en score, der bliver kaldt ambassadør-scoren for klubben. Den kan godt være negativ, hvis der er flere, der har svaret 6 eller mindre i forhold til dem, der har svaret 9 eller 10.

Det er den samme måde at måle på, der bliver brugt fra år til år og hos samtlige deltagende klubber i Danmark. På den måde er det nemt at måle forbedringer eller tilbagegang og at sammenligne klubber og områder med hinanden.

 

Mange spørgsmål, meninger og kommentarer

Anders har som nævnt læst alle kommentarer fra medlemsundersøgelsen i 2021 – 586 i alt.

”Disse kommentarer kan deles op i tre grupper:

 1. Enten eller
 2. Spørgsmål
 3. Konkrete forslag”

”Enten eller” dækker over udsagn, der er modsatrettede. Fx er der mange kommentarer om tilfredshed med sammenlægning til 4-bolde i primetime – men der er også en del kommentarer om, at man ikke ønsker at spille med fremmede.

”Spørgsmål” handler om mange forskellige ting – og mange af disse findes der et enkelt svar på. Derfor har vi på hjemmesiden nu lavet en FAQ = ”Ofte stillede spørgsmål” med alle svarene. Se link til denne side længere nede.

”Konkrete forslag” er en række ideer til ting, der kan gennemføres af sekretariat, greenkeepere eller via udvalg. Alle disse forslag videreformidles til de ansvarlige for disse områder og nogle af dem medfører forbedringer allerede i 2021.

”Jeg vil godt knytte en kommentar specielt til punktet ”enten eller”, for her har vi en del modsatrettede synspunkter, som det er vigtigt at være opmærksom på. Det er typisk meninger, hvor en gruppe medlemmer ønsker en forandring eller forbedring, som en anden gruppe er helt uenig i. Derfor er det svært at gøre alle tilfredse,” siger Anders Schnack og kommer med et par eksempler:

 • ”Nogen skriver, at vi ikke hilser på hinanden og at klubben er snobbet. Andre skriver, at der er mange hyggelige og rare mennesker og god atmosfære i klubben
 • Nogen skriver, at banen er slidt, andre at den bliver holdt virkelig godt
 • Atter andre skriver, at der er beskidt i klubhuset, mens andre skriver, at der er pænt og ordentligt”

 

To store grupper at tage hensyn til

”Så det er med andre ord ikke muligt at gøre alle tilfredse. Vi skal dog være specielt opmærksom på, at klubbens medlemmer generelt er delt i to kategorier; de klubafhængige og de klubuafhængige. De klubafhængige er dem, der deltager i aktiviteter, er med en i klub i klubben, muligvis er aktive som frivillige og i det hele taget er meget klub-positive og som gerne vil fællesskabet. Den anden gruppe – de klubuafhængige – er dem, der bare ønsker at komme ud og spille med dem, de i forvejen kender, og som ikke nødvendigvis har ønske om at deltage i fællesskabet. De går op i, at der er til at få tider, at faciliteterne er i orden og banen er god, og de bliver utilfredse, hvis klubber i klubben, matcher og lignende kommer til at fylde for meget. Vi skal derfor sikre hensyn til de klub-uafhængige. De udgør ca. halvdelen af medlemmerne, men de kommer mindre til orde i hverdagen,” siger Anders Schnack og tilføjer:

”Kommentarer og meninger er naturligvis meget forskellige, men der er en tendens til følgende:

 • Jo ældre – jo mere tilfreds
 • Jo højere HCP – jo mere tilfreds
 • Kvinder er mere tilfredse end mænd”

 

Det kommer der ud af medlemsundersøgelsen

Så over til, hvad der konkret kommer ud af medlemsundersøgelsen i 2021.

 • En ny 9-huls bane og fortsat fokus på flow skal sikre større tilfredshed med at kunne få tider og spille golf uden for meget ventetid
 • Ombygning af klubhuset vil sikre et indgangsparti, der er en mere tydelig og tættere indgang fra parkeringspladsen – her kommer der samtidig nye selvbetjeningsløsninger tættere på både sekretariat og proshop. Desuden bliver toiletterne moderniseret, så de er nemmere at gøre rent
 • Der kommer to nye måtter på drivingrange med faste gummi-tees til driverslag
 • Der kommer en vandhane på drivingrange
 • Drivingrange bliver drænet i efteråret 2022

Derudover kommer der til at ske en lang række andre ting, som bestyrelse, sekretariat, greenkeepere og udvalg har planlagt i forvejen – ikke mindst omorganisering af aktiviteter i forbindelse med 9-huls banen. Det kommer der mere nyt om til foråret.

Efter medlemsundersøgelsen er der her på hjemmesiden lavet en side med de oftest stillede spørgsmål. Det er nemlig sådan, at mange medlemmer bringer de samme emner op i medlemsundersøgelsen. Sekretariatet og greenkeeperne har derfor lavet en side, hvor svaret på mange af disse spørgsmål kan findes. Siden ligger i menuen under “Om klubben” og der er link til siden herunder.

Læs mere: