Starter-funktion godt fra start – læs om erfaringerne

De første erfaringer med sammenlægning af 2-bolde til 4-bolde lørdag og søndag formiddag er gode. Flowet har været bedre og der er blevet plads til, at flere har kunnet komme ud og spille på et attraktivt tidspunkt.

Det er en af de mange lærdomme, der allerede nu er kommet ud af et nyt initiativ med en starter-funktion i weekenden. Sekretariatet har sammenlagt spillere til fortrinsvis 4-bolde i løbet af ugen og har også været til stede i weekenden for at træffe beslutninger om endnu flere sammenlægninger, når spillere ikke er dukket op eller har meldt afbud med kort varsel.

Og det sidste har der desværre været en del af.

 

Vil af med udeblivelser og afbud med kort varsel

”Vi kan se, at dagens startliste ser meget anderledes ud, to timer efter den er printet ud lørdag og søndag morgen. Der er forholdsvis mange, der fortryder deres bestilte tid og så afbestiller med 1-2 timers varsel. Det er en udfordring, for så kan andre, der godt ville ud at spille, ikke nå at se, at der er tider ledige, så meld gerne afbud i bedre tid. Selvfølgelig kan der i enkelte tilfælde opstå en uventet situation på dagen, der gør et afbud nødvendigt, men afbud med kort varsel vil vi gerne have nedbragt kraftigt – og udeblivelse uden afbud vil vi helt af med,” fortæller daglig leder, Anders Schnack efter de to første weekender.

Han er specielt glad for, at flowet på banen – altså det flydende spil helst uden ret meget ventetid undervejs – har vist sig at være tæt på optimalt på de fleste tidspunkter, hvor sekretariatet har ageret starter på 1. tee.

 

Mange runder under fire timer

”Vi har målt tiderne pr. runde for alle bolde mellem ca. 7.30 og 13 – og generelt ser det rigtig godt ud på trods af, at næsten alle ”bolde” har været fyldt med 3-4 spillere. Masser af runder er blevet gennemført under fire timer, så vi kan se, at sammenlægning af bolde nytter.”

”Vi kan også se, når det går galt. Det gjorde det fx i søndags, hvor vi havde to forskellige grupper fra andre klubber spillende på banen. Vi modtager gerne greenfee-spillere, ligesom vores medlemmer spiller på andre baner, men vi har truffet en beslutning om, at vi i fremtiden ikke booker private arrangementer ind inden kl. 12 lørdag og søndag, og den beslutning giver rigtig god mening, viser erfaringen fra søndag.”

”De to grupper medførte, at runderne for spillerne bagved de næste timer tog længere end vores mål om max fire timer og et kvarter. En enkelt bold var helt oppe på fire timer og 55 minutter og det er for lang tid. Fremover vil den slags grupper blive henvist til tider efter kl. 12 eller andre mindre belastede tidspunkter, og så skal vi gøre endnu mere ud af at informere om ”ready-golf”.”

 

Ikke godt med 1- og 2-bolde i ”primetime”

”Vi kan også se, at det ikke er godt for flow og spilletid at lukke en enkelt 1- eller 2-bold ind imellem en række af 4-bolde, så vi vil gøre meget for at sikre, at alle bolde lørdag og søndag formiddag er 3- og 4-bolde. Det gælder også på andre tidspunkter, hvor der er kø på banen. Går du i en 2-bold og der er ventetid, så foreslå gerne spillerne foran eller bagved, at I spiller sammen resten af turen rundt. Det kan give en langt bedre runde,” siger Anders Schnack og tilføjer:

”Hver gang, en 2-bold bliver lukket igennem en 4-bold på dage med fuld belægning, da forlænger det spillerunderne. Det viser vores tidsmålinger.”

Starter-funktionen på 1. tee kommer tilbage i august, men 2-bolde bliver fortsat sammenlagt til 4-bolde også i juli. Det sker via GolfBox i løbet af ugen. Spillerne får en besked via GolfBox om det.

”Vi indsamler en masse erfaring om, hvad der sker på banen i forhold til, hvad der er bestilt via GolfBox og efter sommeren laver vi så en evaluering, så bestyrelsen kan tage stilling til, hvilke af de nye initiativer, vi skal fortsætte med til næste sæson,” siger Anders.

 

Herunder kan du se nogle andre fokuspunkter fra de to første weekender:

  1. Der er mange, der ikke bekræfter deres tider, men bare går ud på banen og spiller. Sekretariatet har derfor skrevet til alle, der i juni har haft to eller flere ikke bekræftede deres tider og vil fremover gøre dette en gang om måneden
  2. Vi ændrede indstillingen i GolfBox, så en spiller på en tid kunne bekræfte for alle med samme spilletid, men det gav udfordringer med et hav af ekstra udprintede scorekort, så vi er gået tilbage til, at alle personligt selv skal bekræfte deres tid – enten i klubhuset eller på GolfBox app’en. Det kan man gøre fra to timer før
  3. Vi har haft kontakt med en anden klub, som havde greenfee-spillere, der havde booket flere tider, men endte med ikke at dukke op. Det er naturligvis uacceptabelt. På samme måde kan vi i GolfBox også se, at vi selv har Roskilde-spillere, der har bestilt tider i andre klubber, men ikke har bekræftet disse tider og som måske ikke er dukket op. Vi skal derfor feje for egen dør, inden vi farer for hårdt frem mod andre klubbers spillere. Budskabet er, at vi altid skal bekræfte vores tider – både på hjemme- og udebane
  4. Sekretariatet vil måle spilletider på andre tidspunkter end lørdag og søndag formiddag. Der bliver derfor etableret en ordning, så spillerne inden runden kan tage en seddel og notere deres starttid. Sedlen skal så afleveres efter runden med en sluttid. På den måde får vi mere sikker viden om flow og spilletider på alle tidspunkter i løbet af ugen. Der kommer mere information, når ordningen er klar

 

Frygt ikke spillere med lavere handicap

Udover disse læringspunkter er der særlig grund til at have fokus på spillere med handicap 40 eller mere. De kan nemlig godt føle sig lidt i klemme i forbindelse med de nye initiativer.

”Vi har indført en handicapbegrænsning på max 40 lørdag og søndag indtil kl. 11. Det betyder, at har du handicap på 40,1 eller mere, så kan du ikke booke tid i GolfBox lørdag og søndag formiddag. Det har vi fået nogle reaktioner på. Der har også været nogle højhandicappede spillere, der ikke er dukket op til deres tid, efter at andre med et lavere handicap har booket sig på.”

”Jeg vil efter sommerferien sammen med bestyrelsen drøfte evt. justeringer, men samtidig vil jeg sige, at det her også handler om vores kultur i forhold til at spille sammen. Vi skal nemlig tilpasse os hinanden, så vi godt kan spille sammen, selv om vi har vidt forskelligt handicap. Så hvis en spiller med et lavere handicap skriver sig på en tid, hvor der er spillere med et højt handicap, så ved han/hun godt, at højhandicap-spillerne ikke slår så langt og så lige som andre. Så det kan faktisk ende med at blive en god oplevelse, at have en rutineret spiller med sig. Det er i hvert fald ikke noget, man skal frygte,” siger Anders.

Læs mere: