Nogle var mere optimister end andre optimister

I Roskilde Golf Klub har vi en “klub i klubben”, der hedder Optimisterne, som består af damer, der spiller om tirsdagen og som har et handicap på over 36.

Tirsdag den 25. maj 2021 – før vejret slog om og blev til sommer, havde Optimisterne deres sædvanlige “sidste tirsdag i måneden” match – med golf og efterfølgende spisning i Restaurant Birdie.

Denne dag viste det sig, at nogle Optimister er mere optimister end andre optimister…

Der var nemlig kun 11, der trodsede vejrudsigten og mødte op til match. Men de, der efterfølgende kom til frokosten uden at have været med til at spille, kom til at fortryde, da det på dagen viste sig at blive perfekt golfvejr. Sådan kan det gå.

Under alle omstændigheder var der 29, der nød frokost og hyggelig samvær i restauranten.

Præmietagerne var:

  • Bagerst fra venstre Kirsten Kaldal, Anne-Marie Kruse, Lisbeth Møller
  • Forrest fra venstre Bodil Baltzer, Dorthe Fehrenkamp, Jannie Brandt

Her finder du Optimisternes side med information om deres aktiviteter, kontaktpersoner og lignende.