Vil du være med i boldopsamler teamet på drivingrange?

I Roskilde Golf Klub har vi et team af frivillige, der på skift hjælper med at samle bolde på drivingrange. De kører med traktoren, hælder boldene ned i den nybyggede boldgrav og sikrer, at boldvaskeren kører, så der igen er bolde til alle medlemmerne, når de skal øve sig i at blive bedre.

Dette team fordeler vagterne imellem sig, så der 2-3 gange om måneden, de skal køre med traktoren. Der bliver samlet bolde hver dag – dog ikke mandag, hvor greenkeeperne både samler bolde og efterfølgende klipper græsset på drivingrange.

Har du lyst til at være med i dette team, så skriv til sekretariatet. Så vil du efterfølgende blive kontaktet af formanden for boldsamler-udvalget, Frank B. Gravesen.

Boldopsamlingen foregår primært om formiddagen – omkring kl. 9, så der ca. hver 24. time kommer nye bolde i kassen. Med mange medlemmer på drivingrange, så skal der helst ikke gå længere mellem boldopsamlingen, for så bliver kassen tom, selv om der i år er flere bolde end nogensinde før.

Her kan du finde sekretariatets kontaktoplysninger.

Her kan du se, hvem der er med i boldsamlerudvalget.