Ny lokalregel – drop med to strafslag ved out of bounds

Roskilde Golf Klub indfører i 2021 en ny lokalregel, der giver mulighed for at spille videre, hvis din bold er out of bounds eller mistet og du ikke har slået en provisorisk bold.

Det er de nye generelle golfregler, der trådte i kraft 1. januar 2019, der nu afstedkommer denne ændring. Golfreglerne gav klubberne mulighed for at indføre denne lokalregel. Det gjorde vi i Roskilde ikke i starten, men nu har klubben besluttet at gøre det samme som flertallet af danske klubber, nemlig at indføre denne særlige lempelsesregel.

Intentionen bag reglen er, at spillet skal glide lidt hurtigere.

Det koster imidlertid to strafslag at droppe efter den nye lokalregel, så for de fleste spillere er reglen ikke nogen fordel. Men det kan betyde, at man kan komme hurtigere videre, hvis bolden uventet er out of bounds eller er mistet andre steder på banen.

 

Den nye regel kort fortalt med eksempler:

  1. Hvis du slår bolden out of bounds, fx på hul 3, så kan du droppe bolden to køllelængder ind på fairway ud for det sted, hvor bolden er røget out of bounds. Herefter skal du slå dit fjerde slag
  2. Reglen kan også bruges, hvis du mister din bold, fx hvis du på hul 12 i dit udslag slår bolden ind i rækken af træer og buske mellem fairway på hul 12 og hul 18. Så kan du droppe ud på fairway ud for det sted, hvor du skønner, at bolden er forsvundet. Og herfra må du så slå dit fjerdeslag. Reglen gælder kun, hvis du ikke finder bolden. Finder du bolden, så skal du droppe ud, gå tilbage i flaglinjen eller slå en ny bold der, hvor du kom fra

Den nye lempelsesregel gælder ikke:

  • hvis du slår bolden ind i et strafområde, med røde eller gule pæle
  • hvis du finder din bold (dog ikke ved out of bounds)
  • hvis du har slået en provisorisk bold

I disse tilfælde gælder de generelle drop-regler.

 

Lokalreglen er i Roskilde kort formuleret på denne måde:

Drop bold på fairway ved bold out of bounds eller mistet

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med to strafslag efter standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller skønnes mistet.

(“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder).

Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

 

Her finder du Roskilde Golf Klubs lokalregler – herunder den fulde beskrivelse af den nye lokalregel