Julegave til alle medlemmer – nye ni huller klar til byggestart

Så er det sikkert og vist, at arbejdet på den nye 9-huls bane går i gang i 2021.

Der er netop skrevet kontrakt med den entreprenør, der skal stå for al arbejdet – og det er et firma, der både kender vores bane godt og som i det hele taget har erfaring med bygning af golfbaner.

Lars Thygesen og hans firma, Hovholm, har anlagt golfhuller i Smørum, Vallø, Greve, Korsør og Hørsholm + en del andre anlægsopgaver ved forskellige sjællandske golfbaner – og så har Hovholm også stået for par 3 banen, da den i sin tid blev bygget.

Med den underskrevne kontrakt går vi nu fra flere års intenst arbejde på skrivebordet inkluderende skiftende bestyrelser og udvalg. Mange frivillige har været inde over – og de sidste år har sekretariatet også brugt en hel del tid på projektet. Mange skal takkes for, at vi nu er nået så langt. Derfor har formand Kim Møller Behrend også sendt en tak rundt til mange af dem, der har været med undervejs.

 

Nye ni huller til glæde for medlemstilfredsheden

”Baneprojektet lå på mit bord, da jeg blev ansat for 4½ år siden. Siden har vi haft en lang, lang, lang proces, så det er en kæmpe fornøjelse nu at nå til det punkt, hvor vi skal til at se arbejdet gå i gang. Der har været rigtig mange udfordringer både omkring placering, finansiering, lokalplan og en masse andet, så jeg er meget glad for, at det nu er lykkedes,” siger daglig leder, Anders Schnack og tilføjer:

”Det har været det muliges kunst at komme til, hvor vi er i dag. Der er blevet klippet en hæl og hugget en tå mange steder – og jeg er sikker på, at mange har en masse spørgsmål om, hvorfor banen er blevet placeret lige der og kommer til at se ud som den gør. Fx er der flere, der spørger, hvorfor der ikke er et par 5 hul og hvorfor de ni huller ikke er lavet, så de kan supplere de 18-huller som en ekstra ”sløjfe” med samme længde og sværhedsgrad.”

”Svaret er, at der har været rigtig mange hensyn, vi har skullet tage for at komme igennem med projektet, men ingen tvivl om, at jeg på klubbens vegne er meget tilfreds med, at vi nu kan gå i gang med at bygge en ny bane. Det er supervigtigt for klubben. Vi er en af landets travleste golfbaner. Der er få steder, hvor der bliver spillet lige så mange runder golf som her i Roskilde, så uden baneudvidelsen kunne vi blive nødt til at blokere for medlemstilgang. Vi har jo et problem med at sikre flow på banen og starttider nok. Det er altid de to punkter, medlemmerne nævner, når vi har medlemsundersøgelser,” siger Anders Schnack.

 

Mindst seks huller i spil under hele ombygningen

På billedet nederst kan du se, hvordan den nye bane skal anlægges. Hul nummer 1 bliver, hvor det er, men på det øvrige areal kommer der til at ske mange ændringer. I dag ligger hullerne på par 3 banen meget tæt – og greens er meget små. Det bliver der ændret på nu, da 9-huls banen får tillagt et areal bag par 3 banen – op ad bakken ved det nuværende hul 3.

”Det bliver vejret, der kommer til at styre, præcist hvornår arbejdet går i gang. Der er lavet en plan for rækkefølgen af de forskellige arbejder, og på et tidspunkt i løbet af året bliver det selvfølgelig nødvendigt at gå ind på den nuværende par 3 bane. Men arbejdet starter på det nye areal, og i kontrakten er det aftalt, at der under hele anlægsprojektet mindst skal være seks huller på par 3 banen at spille på.”

Derfor bliver de nuværende greens på par 3 banen også liggende, hvor de ligger, i hele 2021. Først i 2022, når de nye greens er klar til spil, bliver de gamle nedlagt.

Der skal flyttes rundt på en hel del jord i forbindelse med anlæggelsen af en ny bane, men det er ikke nok bare at tromle jorden og kaste græs på. Det er en hel videnskab at anlægge en bane – ikke mindst på greens, der skal opbygges i flere lag og med indlagt dræn. Der skal også lægges vandingsanlæg både ved teesteder og greens på hele banen, og der skal anlægges bunkers. Inden da skal området også gøres fri for sten. I starten skal Roskilde Museum have adgang til området. Der er jo mulighed for fund af historisk materiale.

 

Aflevering i november – spil i 2022

Formelt afleverer entreprenøren den nye bane 1. november 2021, men præcis hvornår den nye banes teesteder, greens og fairways er robuste nok til golfspil, det bliver først afgjort senere. Formentlig bliver det sidst på foråret 2022.

Vores chefgreenkeeper, Nick Bosholdt, vil selvfølgelig følge projektet og entreprenørens arbejde løbende. Nick har Uve Jessen med til blandt andet byggemøder. Uve er spiller i klubben og har professionel erfaring med styring af den slags projekter.

Herunder kan du se et kort med placering af de nye huller. De hvide markeringer på kortet viser, hvor det er muligt at lave ekstra greens til enkelte af hullerne. Pladsen til disse ekstra greens er skabt, så greenkeeper-elever fra Roskilde Tekniske Skole har et sted at øve sig den dag, skolen er klar til at sætte det projekt på skoleskemaet. Banens hulforløb er lavet i samarbejde med Dansk Golf Union. Der er nemlig en række regler og standarder, man skal tage hensyn til ved bygning af en ny bane, herunder sikkerhedsafstand til naboer.