Se, hvad der bliver ændret på 18-huls banen i 2021

Der sker hele tiden noget på banerne i Roskilde Golf Klub – og baneudvalget har netop haft møde og taget stilling til, hvad der skal ske af ændringer det kommende år.

Der bliver i forvejen nok at se til, da den nye 9-hullers bane bliver bygget op i 2021, men 18-hullers banen kommer altså ikke til at ligge stille. Her kan du læse om, hvad baneudvalget har aftalt af nye ting i samarbejde med chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

 

Opdeling af lange bunkers

Nogle af tingene har tidligere været omtalt – det gælder ikke mindst ændringer af bunkers på de sidste ni huller, hvor arbejdet med at opdele de meget lange bunkers i flere små, så de ligner dem på de første ni huller. Samtidig vil nogle bunkers blive erstattet af græs, men ikke bare en flad græsplæne, men derimod lidt kuperet. Flere steder bliver der lavet små forhøjninger, fx som det i dag er tilfældet bag greenen på hul 4. Så har greenkeeperne også et sted at placere overskudsjord fra andre projekter.

Opdeling af bunkers vil ske på hul 14 og 15 – men der kommer også en ændring af bunkeren på hul 16. Baneudvalget vil gerne have, at denne bunker bliver smal i spilleretningen og kommer til at gå mindre ind over fairway, end tilfældet er i dag.

”Det er meningen, at man kan ramme bunkeren, hvis man slår skævt”, og derfor vil vi gerne have, at den bliver drejet 90 grader og bliver gjort lidt længere,” fortæller formanden for baneudvalget, Torben Svendsen.

Som tidligere fortalt er der også planer om ændring af bunkeren på hul 7, par 3 hullet med en bunkers på tværs lige foran green. Denne bunker skal gøres lidt mindre i den ene side, primært for at forhindre græsrødder, der lige nu vokser sig ind i bunkeren i venstre side.

Det er ikke sikkert, at der bliver tid til alle disse ændringer i 2021, men har greenkeeperne tid, så er det disse projekter, der bliver prioriteret.

I 2021 kommer der også en kampagne for, hvordan man river sand i bunkers, efter man har slået. Mange river nemlig i dag sandet op af siderne, når de går ud af bunkeren, men i virkeligheden skal man rive modsat, så man ikke fjerner al sandet i midten af bunkeren.

Læs mere:

 

Mange holdninger til hul 11

Et af de oftest diskuterede huller er hul 11, som er et svært, men også spændende hul. Dette hul er samtidig et af de mest diskuterede, for mens nogle synes, det er spændende, synes andre, at det sikkerhedsmæssigt er udfordring, både for spillere på hul 10 og forbipasserende på stien.

Atter andre synes, at det ikke er ok, at vi har et teested (58) placeret med en måtte på en træforhøjning ude mellem søerne. De synes, at teestedet i stedet bør flyttes over til de nuværende 50’er teested, så man ikke skal slå over vandet. Beslutningen om dette er lige nu, at teested 58 bliver, hvor det er ude mellem søerne, men at der kommer en ny måtte og at træskelettet bliver frisket lidt op.

Baneudvalget og bestyrelsen har tidligere besluttet, at en banearkitekt skal kigge på andre mulige løsninger på hulforløbet ved hul 9, 10 og 11 til en evt. ændring i fremtiden, men på kort sigt er der også besluttet en konkret ændring, nemlig flytning af det vandløb, der går fra søen midt på hul 11 ned til Gedebækrenden (åen på tværs). Dette å-løb skal flyttes mere over til højre i spilleretningen, så der bliver et større areal at lande på.

Denne ændring er imidlertid endnu ikke godkendt hos Roskilde Kommune, men kommer godkendelsen, så bliver arbejdet lavet i det tidlige forår.

Læs mere:

 

Renovering af teested

I 2020 er teestedet (50 og 58) på hul 15 blevet rettet op – og planen fremover er, at der gerne skal renoveres mindst et teested om året. I 2021 er turen kommet til teestedet på hul 7.

 

Udskiftning af træbro

Der bliver indkøbt en træbro, så greenkeeperne hele tiden har en bro til renovering på greenkeepergården uden at der mangler nogen på banen. Næste bro, der skal udskiftes/renoveres bliver sandsynligvis den på hul 3.

 

Flere måder at samle blade på

Baneudvalget har også talt om de mange blade, der er på banen her i efteråret. Da træerne gror mere og mere op, kommer der også flere og flere blade, og som det er i dag, blæser greenkeeperne bladene ud i siden af fairways og klipper bagefter bladene i stykker af en af de store græsslåmaskiner. Det bliver der brugt rigtig mange greenkeeper-timer på i de 1-1½ måned, hvor bladene falder ned fra træerne, og i vådt vejr giver kørsel med de store maskiner også hjulspor på banen.

Derfor har baneudvalget talt med chefgreenkeeper Nick Bosholdt om, at der i fremtiden kan blive blæst blade op i nogle store bunker, som så efter nogle dage helt bliver kørt væk. Altså så bladene godt kan ligge ude i siden i nogle dage. Det betyder frigivelse af greenkeeper-timer, som så kan bruges til andre projekter. Så skal der imidlertid være en lokal regel om, hvad man gør, hvis ens bold lander og forsvinder i en stor bladbunke, så udvalget kontakter til regel- og handicapudvalget for at finde en regel-løsning.

 

Konkurrence om nye banenavne

Den nye 9-huls bane er jo på vej, og baneudvalget har derfor diskuteret navngivningen af vores to baner.

”Det kan godt virke lidt kedeligt at have en 18- hullers og en intermediatebane (9-hullers banen). Måske kunne vi finde på nogle bedre navne, og det kunne være sjovt at udskrive en konkurrence om de to navne. Det vender vi tilbage til i 2021,” fortæller baneformand Torben Svendsen.

 

Andre projekter

Årets største projekt bliver naturligvis anlæggelsen af 9-huls banen, og det kommer der snart mere om. Baneudvalget har også længe haft en forbedring af træningsområdet på ønskesedlen, herunder etablering af en større indspilsgreen i to niveauer. Men det koster mange penge, og med ny bane og renovering af køkken og evt. udvidelse af klubhuset, er det ikke sikkert, at der bliver penge til en indspils-green lige med det første.

 

Alle disse ændringer for 2021 er med forbehold for vejr og vind – og at andre projekter pludselig kræver greenkeepernes opmærksomhed og derfor bliver udskudt lidt.

Her på hjemmesiden følger vi ofte greenkeepernes gøren og laden – flere gange i løbet af året kommer der en status på projekter i de nærmeste måneder.

Læs mere: