Banearkitekt skal kigge på hul 11 forbedringer

Hul 11 er et af de mest diskuterede huller på Roskilde Golf Klubs bane. Det er det sværeste hul for mange spillere – og der er samtidig nogle udfordringer, der gør, at både baneudvalg og bestyrelse har drøftet hullets fremtid.

Udfordringerne er følgende:

  1. 58-teestedet er med udslag fra en måtte ude mellem to søer
  2. Nogle langtslående slår over mod fairway på hul 10 i stedet for at blive på hul 11 – det kan skabe farlige situationer for spillere, der er på hul 10
  3. Der går en offentlig sti på tværs af hul 10 og 11 – og træer og buske gør, at det kan være svært at se forbipasserende. Der er derfor risiko for at ramme gående/cyklende

På generalforsamlingen i sommer kom et forslag frem om at flytte udslagsstedet på hul 11 væk fra søerne for at forhindre udslag fra en måtte, men det åbner samtidig mulighed for, at de langtslåendes bolde kommer helt op til den offentlige sti, så den løsning er ikke optimal. Både i baneudvalg og i bestyrelse er der flere holdninger til, hvordan problematikken kan løses, afhængig af om det er sikkerhed for gæster, andre golfspillere eller udslag fra rigtige teesteder, der har første prioritet.

Bestyrelsen har netop haft sagen til behandling og besluttet følgende:

  1. Der bliver taget kontakt til en banearkitekt, der kan komme med mulige løsningsforslag
  2. Greenkeeperne flytter å-løbet, der leder overskudsvand fra søen på hul 11 ned til Gedevadsåen, så der skabes et større landingsområde fra teestederne

Det er baneudvalget, der er kommet med forslaget om at flytte å-løbet.

”Vi må ikke røre selve Gedevadsrenden, der er fredet, men det lille vandløb fra søen skal blot sikre, at søen ikke svømmer over. Der skal laves en vandstrømningsanalyse og vi håber derefter at få ok fra kommunen. Ved at flytte å-løbet længere over mod hul 10 skaber vi et langt større landingsområde for bolde fra teestederne på hul 11 – og samtidig bliver det mere risikabelt at slå over mod hul 10. så det er en enkel løsning, vi håber at gennemføre inden næste sæson,” siger formanden for baneudvalget, Torben Svendsen.

På billedet ses søen på hul 11 – med vandløbet, der fører ned til Gedevadsrenden. Tanken er at flytte å-løbet mere mod venstre.

Lige nu er hul 11 (og hul 10) lukket, fordi det er for vådt i området.

Læs også: