Nye forbedringer – vær opmærksom på affaldssortering

Roskilde Golf Klub udvikler sig – der sker nye ting hele tiden. I de kommende år kan vi se frem til flere meget store projekter med udvidelse af ni-hullers banen og ombygning af klubhuset. Allerede her til vinter starter ombygningen af køkkenet.

Men også på andre områder sker der løbende forbedringer. I bagladen har gruppen af “handymen” i ad hoc udvalget sørget for at fjerne væggen midt i rummet, så der nu er plads til placering af 60 nye skabe. De kommer sandsynligvis i næste uge. Som tidligere skrevet, så giver ekstra skabene mulighed for nogle omrokeringer, så alle får de skabe, de har brug for.

Der er specielt rift om underskabene, da mange ældre har svært ved at løfte deres bags op i højden, så har du et underskab, men godt kan bruge et overskab, så tag endelig kontakt til sekretariatet. Der er mange på venteliste til et underskab.

Her kan du se, hvem der er med i ad hoc udvalget – der er også et malerhold.

I baghallen er der også lavet brandsikring på installationerne, så vi ikke risikerer en brand som fx i Køge for et par år siden.

Ved bagladen er der også kommet nye cykelstativer.

Udendørs er der kommet ekstra affaldssortering ved hul 1 og hul 12. Vores vicevært, Ulrik Wesselhoff, har lavet nogle ekstra affaldsstativer til sortering af plastik. Det betyder, at der nu er sortering af plastik samt flasker/dåser hver for sig + den sædvanlige beholder til “rest-affald”.

Denne sortering finder dog kun sted ved hul 1 og hul 12, så har du plastik og/eller drikke-emballage, så vent med at smide det ud, til du kommer forbi de to sorteringsstationer. Ude på banen er der fortsat almindelige beholdere til restaffald.

Det er natur- og miljøudvalget, der har taget initiativ til denne affaldssortering.

Der er også kommet nye borde/bænkesæt – to ved drivingrange, et ved hul 1 på par 3 banen og et ved puttinggreen, som man kan sidde ved, når man skal tjekke scorekort efter hul 18.

Endelig har klubben fået en ny servicebil. Den er først og fremmest beregnet til køkkenet og vores vicevært, da der er et lad bag på til fx varer. Bilen er sort – samme farve som baneservicebilen. De to sorte biler er derfor servicebiler, mens de almindelige boogies til spil er grønne.

Læs mere: