Seniorklubben samlet til kvartalsafslutning

60 seniorklubmedlemmer var torsdag den 25. juni samlet til Mexican scramble match og efterfølgende spisning i Restaurant Birdie.

I det skønneste sommervejr var 15 hold rundt på klubbens flotte anlæg, hvor der blev spillet Mexican scramble. Alle deltagere drivede ud fra teested 50. Tre hold opnåede scoren 76 og blev belønnet med rødvin.

Det var Seniorklubbens første arrangement med mulighed for spisning efter Coronaens nedlukning, og det mærkedes ved stemningen på terrasserne efter matchen og under den efterfølgende spisning.

Under spisningen gennemgik Ole (billede) den meget lange vinderliste fra 1. kvartal og fem spilledage og den gennemgående turnering i 2. kvartal. På god Coronavis var alle præmier linet op i klublokalet, så alle vindere kunne afhente præmierne, inden de gik hjem.

Seniorklubbens vandrepræmie “Pedro” blev motiveret og overrakt af Jan Hoffmeyer til Henning Jensen.

Runde fødselsdage 75-80 og 85 år blev markeret med overrækkelse af vingaver af Susanne Jensen.

Formand Ejvind gav en orientering om forløbet af det sidste halve år, hvor Seniorklubbens spilletider blandt andet er ændret fra blokering til fortrinsretter, den forestående generalforsamling og de opslåede arrangementer i andre klubber.

Endnu en dejlig dag i Seniorklubben.

Her finder du Seniorklubbens side, hvis du skulle have lyst til at være med.

På billedet øverst er det Dorte Jepsen, der holder et put til en birdie på hul 3 – overvåget af holdkammeraterne Niels Iversen og Gitte Teilgaard.

På udvalgets vegne

Ejvind N. Jensen