Lukker for al golf i Roskilde foreløbig til 30. marts 2020

Roskilde Golf Klub følger anbefalingerne fra Dansk Golf Union og har nu lukket for al golfspil på banen. Greenkeeperne har indsamlet flagene fra alle vinterbanens greens, klubhuset er fortsat lukket – og det samme er toilettet på hul 12. Der er også lukket ned for tidsbestilling i GolfBox og alle, der har bestilt tider, får besked om at blive væk. Alle træningsfaciliteter er også lukket. Med andre ord: Ingen golf foreløbig til 30. marts 2020.

På billedet er det greenkeeper Josefine Andersen Kold, der er i færd med at indsamle alle flag fra vinterbanens greens.

Tirsdag den 17. marts holdt statsminister Mette Frederiksen sammen med repræsentanter fra regeringen, politi og sundhedsmyndigheder et pressemøde, ligesom Dronning Margrethe efterfølgende holdt en tale til befolkningen. På den baggrund har Dansk Golf Union udsendt en anbefaling til alle klubber om at lukke helt.

Beskeden fra Dansk Golf Union lyder:

Statsministeren har i dag meddelt, at restauranter og cafeer skal lukkes og det skal indendørs idrætsfaciliteter også. Ligeledes opfordres der til, at danskere ikke forsamles mere end 10 personer, både inde og ude. Statsministeren opfordrer folk til at blive hjemme og sundhedsstyrelsen siger, at “nu er det alvor”.

Dansk Golf Union anbefaler derfor, at golfklubberne lukker deres klubhuse, indstiller spillet på golfbanerne og brugen af træningsfaciliteter, foreløbigt frem til 30. marts. Golfsporten må tage et samfundsansvar, og gøre alt hvad vi kan i denne svære situation og vi må alle huske på, at golf ikke er en nødvendighed.

Nogle vil argumentere for, at der fortsat kan spilles golf, da vi ikke nødvendigvis forsamles mere end 10 personer og golf spilles udendørs. I DGU mener vi, at vi i videst mulig omfang bør bidrage til at mindske smittespredningen i det danske samfund.

Selvom det er fristende at holde åbent for spil med en række restriktioner for at mindske smittespredningen, så mener vi ikke, at tiden er inde til at løbe denne risiko. Er vi i tvivl, bør vi lade være – og vi er i tvivl – og derfor denne anbefaling. Dansk golf vil stå i en ugunstig situation, hvis vi potentielt har bidraget til smittespredning, når nu vi har en anden mulighed. Samtidig har vi rigtig mange ældre golfspillere blandt vores primære målgruppe, hvorfor vi bør tage et yderligere hensyn i forhold til andre områder i samfundet.

Det vil igen blive tid til golf, når situationen er under kontrol, men for nu anbefaler DGU, at vi indstiller vores fantastiske idræt til fordel for at støtte op om og tage et fælles ansvar for, at mindske spredning af coronavirus i Danmark.

DGU og DGA anbefaler, at der i klubberne findes et setup, som plejer banerne i det omfang det er forsvarligt for klubbens greenkeepere og som samtidig sikrer, at vores golfbaner er bedst muligt klar til sæsonen for alvor går i gang.

I DGU kommer vi naturligvis til at følge situationen tæt og vi melder ud, så snart vi mener, at tiden er den rette til igen at spille golf i Danmark.

På vegne af DGU’s bestyrelse
Lars Broch Christensen, formand og Morten Backhausen, direktør

 

I Roskilde Golf Klub sørger greenkeeperne i begrænset omfang for at passe banen, så den ikke forfalder.