Møde for nye frivillige i natur- og miljøudvalget 23/3 er aflyst

Natur- og miljøudvalget sætter fuglekasser op, arrangerer nattergaleture, laver insekthoteller og danner le-laug for at fremme bestemte plantetyper. Alt sammen til glæde for naturen og for medlemmer og gæster, der bevæger sig på golfbanens område.

I takt med, at dette arbejde er blevet belønnet med priser, avisartikler, nyheder på hjemmesiden og andre former for opmærksomhed er medlemmernes interesse også steget. Flere har henvendt sig og spurgt, om der er noget, de kan hjælpe med – og mandag den 23. marts indkalder natur- og miljøudvalget så til et møde, hvor alle interesserede, der gerne vil give en hånd med, kan komme og høre mere om de opgaver, der kan bruges hjælp til.

Udover de allerede nævnte er det fx også at følge udviklingen i de nyoprettede vandhuller plus forskellige initiativer i tilknytning til de 12 verdensmål, som udvalget har besluttet at lave lokale handlingsplaner for.

“Det er dejligt at mærke den store interesse i klubben. På den måde er vi ikke bare et lille udvalg, der gennemfører noget, vi bare selv interesserer os for. Det varmer naturligvis, når kommunen, Dansk Golf Union og andre klubber er interesserede i, hvad vi laver, men det er af allerstørst værdi, når vi kan mærke, at vores egne klubmedlemmer bakker op,” fortæller Jan Eriksen fra natur- og miljøudvalget.

Mødet skulle have fundet sted den 23. marts i klubhuset kl. 16.30-17.30.  Mødet er imidlertid blevet aflyst på grund af faren for smitte med coronavirus.

Her kan du se, hvem der sidder i natur- og miljøudvalget.