Flotte ord om klubbens hjemmeside

Der er mange positive tilkendegivelser i den spørgeskemaundersøgelse, som Roskilde Golf Klubs informationsudvalg i december 2019 og januar 2020 har gennemført om klubbens kommunikation og klubbens hjemmeside.

Ca. 65 medlemmer har svaret – lavere end forventet og håbet – men da der stort set ikke er kritik blandt de 65 svar, har informationsudvalget tilladt sig at konkludere, at tilfredsheden med hjemmesiden er så stor, at den nuværende linje fortsætter.

Med andre ord fortsætter den hyppige opdatering samt nyhedsbrevene, der bliver sendt til alle medlemmer ca. en gang om måneden.

Der bliver heller ikke grundlæggende ændret på selve opbygningen af hjemmesiden. Langt de fleste skriver, at den er nem at finde rundt på – og hvis der endelig er noget, det kniber med at finde, så er søgefunktionen god.

Her er nogle eksempler på roser fra medlemmerne:

 • Overskuelig og god information
 • Dejligt at blive opdateret om de mange aktiviteter, der foregår i klubben
 • Hjemmesiden bliver løbende opdateret og er positiv i tonen. Der ligger et kæmpe arbejde bag – tusind tak for det
 • Jeg synes, det er en ”fed” hjemmeside
 • Overskuelig opbygget, godt layout, nem at navigere på
 • Overskuelig og masser af gode oplysninger også til os nybegyndere
 • Jeg læser den og forstår, hvad der står og føler mig godt informeret
 • Der er masser af nyheder præsenteret på en interessant måde
 • Hold fast i nyhedsbrevene – det er gennem dem, jeg orienterer mig
 • Det er en glæde at åbne siden og jeg gør det et par gange om ugen
 • Kort og præcis
 • Overskuelig og let læselig. Man finder hurtigt det, man har brug for
 • God aktivitetskalender
 • Altid et besøg værd
 • Jeg synes nyhedsbrevene er rigtig gode med relevant indhold og tidsintervaller
 • Nyhedsbrevet er fantastisk – det hjælper mig med at huske aktiviteter. Det er let at læse og det er nemt at finde mere information om det, der er relevant, fordi der altid er direkte links 🙂
 • Flot grafik krydret med flotte og sjove tegninger. Vores webmaster gør et fantastisk arbejde. Tak for det 🙂
 • Godt at der også er plads til Jan Hoffmeyers altid skønne golftegninger

Indkomne forslag

Tak for alle roserne. Dem labber vi naturligvis i os. I spørgeskemaet var der også mulighed for at komme med forslag til forbedringer. Rigtig mange har skrevet, at alt er godt, som det er nu, men der var også nogle forslag, som vi arbejder videre med.

Der var fx et omkring information om banen i denne uge forsiden af hjemmesiden – en tekst som greenkeeperne holder ajour. Spørgsmålet er, om vi kan få denne tekst med på infoskærmen i klubhuset. Det undersøger vi.

Enkelte kommenterede også, at klubber i klubben skal være endnu bedre til at fortælle, hvad der foregår hos dem. Helt konkret kom der et par efterlysninger af Damedagens resultater fra efteråret, som ikke blev vist på hjemmesiden, en enkelt efterlyser mere information fra Herredagen og andre efterlyser generelt info fra klubberne i klubben.

Lokalregler og efterlysning af beretninger fra nye medlemmer

Så er der en, der nævner, at lokalreglerne er en smule knudret formuleret og det vil være godt med en mere uddybende beskrivelse med udgangspunkt i typiske udfordringer på banen. Netop dette er et nyt initiativ, vi har på vej til foråret i samarbejde med regel- og handicapudvalget.

Der bliver også efterlyst en artikel om det at være ny i klubben – fx a la det, som Seniorgolf har gjort ved at lade et nyt medlem fortælle, hvordan han blev modtaget.

Det tager vi gerne til os – og efterlyser hermed indlæg fra nye medlemmer i klubben, som har lyst til at fortælle, hvordan de blev modtaget, hvad der gik godt og hvad der var svært. Det kunne være til stor glæde for alle i klubben at vide.

Vi har i øvrigt lavet en ny velkomstside til nye medlemmer, så de har nemmere ved at finde rundt i klubbens tilbud. 

Enkelte har reageret på, at bestyrelsesreferaterne bør ligge på hjemmesiden senest ca. to uger efter møderne. Det er også ambitionen, men det er kikset enkelte gange. Beskeden er givet videre.

En efterlyser, at klubben er mere synlig i pressen, ikke bare med topresultater men også med gode historier for at lokke andre til.

Endelig er der enkelte kommentarer og spørgsmål, som vi ikke helt forstår. Henrik webmaster kontakter til hver enkelt for at høre nærmere.

Informationsudvalget