Fejring af priser og masser af medlems-info

Ca. 70 medlemmer var mødt op tirsdag den 4. februar, da bestyrelsen havde inviteret til medlemsmøde. Her blev der mulighed for at aktuel status på klubbens forskellige store og mindre projekter. Men der blev også mulighed for at klappe og skåle, idet bestyrelsen benyttede lejligheden til at fejre både natur- og miljøudvalget og Rehab-golfudvalget, der begge modtog flotte priser i efteråret.

Det blev fejret med kransekage og champagne til alle fremmødte. Der var særligt besøg af chefen for Nationalpark Skjoldungernes Land, Anders Bülow, idet netop nationalparken blev begavet med de 50.000 kr., som natur- og miljøudvalget kortvarigt fik i hånden, da de modtog Roskilde Kommunes klimapris i november. Pengene skulle doneres videre, og de gik så til Skjoldungernes land, som klubben i forvejen har samarbejde med omkring projekter på og omkring banen.

På billedet er det fra venstre formand Kim Møller Behrend, Jan Eriksen og Lars Carlsen fra natur- og miljøudvalget, Hans Møllegaard og Hans Bomholt-Jacobsen fra Rehab-golf samt Henning Nordstrøm fra natur- og miljøudvalget.

Læs også:

Hverken Rehab- eller natur- og miljøudvalget hviler i øvrigt på laurbærerne. Rehab-golf går i gang igen her til foråret, når par 3 banen åbner, og natur- og miljøudvalget har mange forskellige projekter på vej. Flere har vist interesse for at hjælpe med naturarbejdet på banen og derfor bliver der sidst i marts holdt en møde, hvor interesserede frivillige kan møde op. Datoen er 23. marts kl. 16.30. Mere om det senere.

Der kommer også nyt om arbejdet med FN’s verdensmål og en indsats med belønning for at cykle til golf bliver også søsat i foråret.

Store investeringer på vej

På medlemsmødet blev der givet en status på udvidelse af par 3 banen. Aktuelt er lokalplanen i høring og bliver forhåbentlig vedtaget i Roskilde Kommune i april. Høringsperioden løber frem til fredag den 7. februar og formand Kim Møller Behrend opfordrede til, at medlemmerne benytter muligheden for at give høringssvar til lokalplanen (nr. 680) – gerne positive. Høringssvar skal gives via https://roskilde.dk/kommunen/faa-indflydelse.

Samtidig er klubben i gang med at finde penge til udvidelsen og andre større projekter, som fx nyt køkken samt en ombygning af klubhuset, nye møbler og indkøb af det gule hus mellem klubhuset og bagladen. Det indkøb skal give klubben mulighed for at låne penge. I alt er der projekter for 8-9 millioner kroner over de næste to år, hvor klubben normalt nyinvesterer for ca. en million kroner om året.

Det har været en vanskelig proces, hvor alle parter lige fra bank, kommune og realkreditselskab har ønsket godkendelse fra alle andre, før de selv vil sige ja. Formand Kim Møller Behrend benyttede derfor medlemsmødet til at sige stor tak til daglig leder, Anders Schnack, der gør en stor indsats for at alle ender når sammen og projekterne kan gennemføres.

På generalforsamlingen i marts er det planen at fremlægge et budget, der tager højde for de værste af de forskellige udfordringer, der er med finansieringen, så der ikke bagefter kan komme ubehagelige overraskelser. Heldigvis er Roskilde Golf Klubs økonomi sund og god, og der bliver igen i år fremlagt et regnskab, der er større end budgetteret. Mere om det til generalforsamlingen, der i år bliver afholdt torsdag den 26. marts kl. 19.

Mange aktiviteter og nye tiltag

På mødet var der flere indlæg fra forskellige udvalg, fx baneudvalget, regel- og handicapudvalget og seniorgolf.

Lars Søndergaard fra regeludvalget opfordrede fx til, at vi i 2020 afleverer så mange scorekort som muligt, da der fra 2021 kommer nye regler for regulering af handicap. Det nye er, at handicappet bliver udregnet som et gennemsnit af de seneste 20 runder, så jo flere indleverede scorekort, jo bedre. Torben Svendsen fra baneudvalget fortalte om baneudvalgets kommende gennemgang af strafområderne på banen samt opretning af teesteder og en vurdering af, om der evt. kan nedlægges nogle bunkere, fordi de ikke længere har praktisk betydning.

Eksempler på andre ting, der blev nævnt på mødet – og som der enten har været information om her på hjemmesiden eller som bliver uddybet i løbet af foråret:

Mødet sluttede med mulighed for spørgsmål og kommentarer – og her fik greenkeeperne klapsalver for deres arbejde med at sikre os alle en fantastisk bane at spille på.

Her kan du se billeder fra medlemsmødet: