Naboer nervøse for støj, bolde og bevarelse af naturen

Mange af naboerne til Roskilde Golf Klubs bane var mødt op, da Roskilde Kommune torsdag den 30. januar 2020 holdt borgermøde om den udvidelse af par 3 banen, som klubben gennem mange år har ønsket sig. Der var i alt ca. 35 deltagere til mødet – en blanding af klubmedlemmer, naboer og naturinteresserede.

Kommentarerne fra naboerne viste, at de helst ikke vil være tæt på vildfløjne golfbolde og larmende maskiner – og en del kommentarer handlede også om beskyttelse af området og i stedet for golf at få mere natur.

”Kommunen er på vildspor, hvis I tror, at græs på en golfbane er med til at bevare den grønne kile. Der er sjældne planter inden for området, der vil forsvinde, når der kommer en ”græs-ørken” i stedet,” sagde en af naboerne og fra en anden lød det:

”Jeg mangler en begrundelse for, hvorfor kommunen siger ja til at lade golfklubben udvide på det stykke, specielt når der i kommuneplanen er begrænsninger for brugen af området. Så giver det meget mere mening at placere udvidelsen af golfbanen mod syd (marken på den anden side af stien ved hul 8 på par 3 banen).”

Adam Voss fra byplanafdelingen i kommunen fortalte, at den placering tidligere var blevet underkendt af kommunens økonomiudvalg og at man samlet set vurderer, at det nye sted for udvidelse er den mest optimale løsning.

Biodiversitet og udsigt

Jan Eriksen, medlem af natur- og miljøudvalget i klubben, sagde, at der er mange modstridende synspunkter omkring hvad der er bedst for naturen.

”I golfklubben gør vi selv en del for biodiversiteten, fx har vi selv taget initiativ til to søer. Og min påstand er, at med den rette pleje vil der være mere biodiversitet på golfbanens udvidelse end på den mark, der er der i dag. Desuden vil vi gøre, hvad vi kan for at gøre banen økologisk.”

Bjørn Petersen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde, sagde, at kommunen bør lave en konkret aftale med klubben omkring brug af pesticider.

”Jeg er enig i, at en golfbane kan blive bedre end en mark, når det gælder biodiversitet, men det er vigtigt, at kommunen laver en aftale med klubben om ikke at bruge ”hjælpestoffer”. Desuden synes jeg, det ikke kun skal være golfspillere, der skal have den flotte udsigt, der er oppe på området. Jeg gik selv en tur deroppe i dag, og jeg synes, at der også bør gå en sti, så andre kan få glæde af udsigten.”

Få dage med elever på larmende maskiner

En af naboerne nævnte anbefalinger fra Dansk Golf Union om nabo-afstand på 60 meter og en anden havde set, at Naturstyrelsen har udstedt forbud mod brug af plæneklipper ved områder med løvfrøer. Desuden var der blandt naboerne frygt for, at der med en greenkeeperuddannelse sammen med golfbanen vil være mange maskiner året rundt. Det vil både være et problem med hensyn til støj og til nabobørns færden på stierne.

Endelig blev det nævnt fra flere sider, at golfspillere ikke altid er lige imødekommende over for gæster, der går ture på og omkring golfbanen.

”Jeg har ikke hørt om nogen, der decideret er blevet truet, men jeg ved, at der er blevet talt grimt til nogle forbipasserende,” sagde Bjørn Petersen fra naturfredningsforeningen.

Omkring støjen fortalte chefgreenkeeper Nick Bosholdt, at når udvidelsen af golfbanen er anlagt, så vil det være meget få uger om året, at eleverne på greenkeeperuddannelsen skal køre med larmende maskiner, og golfklubbens formand, Kim Møller Behrend sagde, at han endnu ikke har hørt om ulykker på banen med spillere eller gæster, der er blevet ramt af golfbolde, men at alle skal være opmærksomme og at klubbens medlemmer skal passe godt på både naboer og andre gæster på banen.

Det kan derfor være, at golfklubben skal informere ekstra ud om, at gæster faktisk er velkomne i området, så golfspillere skal respektere gæster på samme måde som gæster skal være opmærksomme, når de færdes ved banen. Allerede i dag er der informationsskilte ved flere af stierne i området.

Adam Voss fra kommunen, der præsenterede lokalplanen på borgermødet, sagde, at golfhullerne vil blive placeret, så spillerne ikke skal slå direkte i retning mod naboerne.

Høringsfrist til 7. februar

Daniel Prehn, byrådsmedlem og formand for plan- og teknikudvalget, ledede mødet og fortalte, at alle kommentarer fra borgermødet nu bliver taget med tilbage til behandling i forvaltningen og efterfølgende politisk behandling. Han opfordrede til, at alle med en mening om lokalplanen sender skriftlige kommentarer – både kritiske og positive – via Roskilde Kommunes hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse.

Høringen om lokalplanen fortsætter frem til den 7. februar, som også er frist for kommentarer. Går det efter planen, bliver lokalplanen vedtaget endeligt i løbet af april.