Svar på læserbrev om golfbaneudvidelse

Der har her i starten af januar været bragt et læserbrev fra en af naboerne til golfbanen i forbindelse med den lokalplan, der er ved at blive udarbejdet og som vil sikre en udvidelse af par 3 banen. Læserbrevet var i Roskilde Avis og i Dagbladet Roskilde.

Formand Kim Møller Behrend har sendt et svar til begge aviser – herunder kan du læse svarbrevet:

 

Må jeg i al stilhed korrigere læserbrevet fra Ole Have Rasmussen, hvor han skriver om at ”inddrage store landområder i Roskildes flotteste natur til udvidelse af den nuværende golfbane”.

Roskilde Golf Klub vil udvide vores ni hullers par 3 bane med 7,5 ha. i forhold til et allerede eksisterende areal til hele golfbanen på 62 ha, så der er altså tale om en lille udvidelse.

I golfklubben arbejder vi målrettet for at sikre biodiversitet og naturforbedring.

For eksempel har vi sammen med Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune etableret to vandhuller til løvfrøer, vi har plantet 3000 m2 blomsterenge til for at hjælpe de trængte insekter og vi har opsat mere end 300 fuglekasser.

Vi har taget aktivt del i kommunens arbejde med den grønne og blå strategi og vi vil med golfbanen sikre, at landskabet vil forblive åbent.

Der er adgang ad offentlige stier og veje til og på golfbanen, som vi med fornøjelse hjælper med at vedligeholde for de vandrende.

Så vi er på ingen måde enige i, at denne lille udvidelse af golfbanen vil være et tilbageslag for naturen. Tværtimod vil vores arbejde medføre en forøgelse af levesteder og dermed betyde flere arter til glæde for naturen selv og alle os der går i området, hvad enten du spiller golf eller kommer for at nyde vores dejlige dyreliv og natur.

Kim Møller Behrend

Formand for Roskilde Golf Klub