Plan for udvidelse af par 3 banen i høring – borgermøde 30. januar

Det første “Ok” til udvidelse af par 3 banen til en ny og bedre 9-huls bane er nu givet. Politikerne i Plan- og Teknikudvalget har godkendt den plan, som golfklubben i samarbejde med kommunen og efter forhøring blandt naboerne har udarbejdet.

Det betyder, at planen snart bliver sendt i offentlig høring, og i slutningen af januar bliver der så borgermøde om planen i klubhuset, hvor kommunen stiller op med embedsmænd og politikere og hvor alle borgere kan komme og høre mere samt kommentere planen.

”At lokalplanen nu er godkendt i Plan- og Teknikudvalget er virkeligt stort og en milepæl i vores arbejde med at tilbyde bedre forhold for vores mange medlemmer. Der skal lyde en stor tak til Anders, Nick og Jan Eriksen som de seneste måneder har knoklet med at få alle punkter på plads i den næsten 50 siders store lokalplans dokument”.

Her er link til sagens behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Her er link til selve lokalplanforslaget.

Den offentlige høring er fra den 13. december til den 7. februar.

Der er borgermøde i klubhuset torsdag den 30. januar kl. 19.