Vil du hjælpe med vinterbane og nedslagsmærker?

Har du nogle timer i overskud og lyst til at hjælpe med at gøre Roskilde Golf Klubs baner endnu bedre, så kommer her et par tips om meget meningsfyldte opgaver, som greenkeeperne vil være glade for assistance til.

Der er allerede et ad hoc-udvalg, der bistår med forskellige oprydningsopgaver omkring klubhuset, maleropgaver ved greenkeepergården og lignende. Og der er også nogen, der i løbet af sæsonen hjælper med rulning af greens.

Vi er selv med til at sætte standarden for, hvordan vi gerne vil have banen – og i øjeblikket er det ekstra påkrævet, at vi passer på nedslagsmærker på sommergreens. En tur rundt på banen viser, at mange ikke har en pitchfork i lommen og derfor heller ikke er opmærksomme på at rette nedslagsmærker fra boldene. De skal gerne rettes hurtigst muligt, så der ikke bliver huller eller bare pletter.

Måske skal der gøres en særlig indsats i 2020, det vender vi tilbage til, men hvis der er nogen, der har lyst til at bruge nogle timer på nedslagsmærke-tjek på alle klubbens greens, så stiller greenkeeperne gerne en golfbil til rådighed, så man kan komme rundt på banen.

Det samme gælder, hvis du i løbet af vinteren en gang imellem vil hjælpe med at servicere vinterbanen. Altså køre rundt og sikre, at alt på alle huller er som det skal være, tømme skraldespande og lignende.

Kontakt chefgreenkeeper Nick Bosholdt på nick@roskildegolfklub.dk, hvis du gerne vil hjælpe.