Flytning af tee-steder og lukning af hul 10 og 11

Den gode nyhed er, at vi stadig spiller til sommergreens på 17 huller.

Hul 10 og 11 er nu lukket – det er for vådt nede i det lave område omkring de to huller, så derfor lukker de. Til gengæld er greenen på hul 11 lige så god som på den øvrige del af banen, så greenkeeperne sætter et nyt teested op bag bunkeren på hul 9, og så kan man spille op til greenen på hul 11.

Greenkeeperne holder fortsat øje med vejret og er klar til at gå over til vinterbanen. Så I skal ikke undre jer, når I ser greenkeeperne gå og gøre klar til vinterbanen. De udnytter tiden og jo tidligere, de starter med at gøre vinterbanen klar, jo bedre bliver den, når den åbner.

Der kommer særskilt besked ud, når vinterbanen åbner. Når det sker, bliver par 3 banen lukket. Det skyldes, at vinterbanen bugter sig over hele området – også på par 3 bane området. Men par 3 og flexmedlemmer bliver ikke ladt i stikken. Alle kan nemlig spille vinterbanen, når den kommer.

Men indtil videre er det altså muligt at spille 17 ud af 18 huller til sommergreens på den store bane.  Indspilsgreenen på træningsområdet bliver jo brugt som hul 18, når vinterbanen kommer, men den må IKKE bruges som hul 18, før greenkeeperne åbner vinterbanen. Det vil slide alt for meget på greenen, hvis den skal i brug allerede nu.

For at skåne teestederne gælder det på mange huller, at der nu er udslag fra måtter eller kun fra det ene af to teesteder. Det gælder specielt der, hvor det er meget vådt. På hul 8 er teestedet for alle flyttet frem til den lille trægruppe i højre side (i roughen), og på flere af de andre teesteder er 58-udslagsstederne flyttet frem. Hold øje med teestedsmarkeringerne. Er der ikke nogen på det normale teested, så skal du kigge frem eller til siden. Det er ikke tilladt at slå ud fra et teested uden teestedsmarkeringer. Hele ideen med flytningen er jo at frede græsset på de normale teesteder, så de hurtigere kan blive gode til foråret.