Beskrivelse af klubbens ulykke- og kriseberedskab

Er uheldet ude – sker der en ulykke eller en krise på og omkring golfklubben, så er der nu udarbejdet en procedure for, hvem der gør hvad – også i forhold til opfølgning. Denne procedure er vedtaget i bestyrelsen i august og er efterfølgende underskrevet af ansatte, bestyrelse, trænere og juniorudvalget.

Beredskabet ligger nu fast her på hjemmesiden under “Kontakt” – “Sekretariatet”.

I dokumentet er blandt andet numrene til alarmcentralen, politiet, lægevagten og Tryg Forsikrings krisehjælp.

Det er daglig leder, Anders Schnack, der er første prioritet på klubbens underretningsliste, efterfulgt af formand og næstformand.