Nyt lys, nye bænke og nye måtter på driving range

Der er gang i flere forbedringer på og omkring banen i disse dage.

De nye bænke på banen er nu sat op – der er lagt fliser, så bænkene står solidt og det hele ser pænt ud. Enkelte steder må brugen af bænken lige vente til, at græsset omkring er groet rigtig op.

Næsten alle sponsortavler på bænkene er også solgt – tilbage er alene tre hele og to ”halve” bænke, så er du interesseret i at blive synlig på en bænk, så kontakt sekretariatet.

Forbedret lys på vej ved parkeringspladsen

På parkeringspladsen er der lige nu ved at blive gravet op. Hullerne skal bruges til at grave ordentligt isolerede kabler ned, så lyset på selve parkeringspladsen, på vejen langs drivingrange og på gå-arealerne op mod klubhuset bliver meget bedre.

Sidste år var der brud på flere kabler med dyre reparationer til følge, og nu er der igen konstateret tre nye brud med det resultat, at lyset ikke virker ordentligt. Kablerne har tidligere ikke været lagt professionelt nok – og der er standere, der er bøjede og med for dårligt lys, så man næsten ikke kan se noget.

Nu bliver der LED-lys, der er langt bedre og billigere – og som kan forbedre trygheden ved at færdes i området.

Nye måtter mellem udslagshusene

Endelig er der også nye måtter på vej til det åbne udslagsområde mellem skurene på drivingrange. Måtterne ligger allerede klar i store ruller, og firmaet bag dem skal nu komme og skære dem til, så de kan lægges ud. Det bliver måtter i hele længder med afskærmning mellem de enkelte udslagssteder.

Måtterne bliver lagt i starten af næste uge (uge 35 2019).

Der har også været arbejdet på at rette stenbelægningen op mellem de to udslagshuse – hele arbejdet har trukket lidt ud tidsmæssigt, så der har været udslag fra græsset foran udslagsstederne i nogle uger, men nu kan vi snart rykke tilbage – og får nogle gode måtter at slå ud fra.