Er der liv og vand i vores nye søer?

JA, der er liv i den store og nej der mangler vand i den lille sø på hul 15.

De to søer er først og fremmest skabt til padder. Det er vores håb, at den lille løvfrø vil indvandre til næste ynglesæson. Den findes allerede i vandhullet på hul 18.

Men der har indfundet sig lille vandsalamander (se billederne) i hullet på 5`eren og de har allerede ynglet det første år.

De flyvende vandinsekter har indfundet sig i foråret, hvor man på vandoverfladen kunne se masser af rygsvømmere, bugsvømmere (se billede) og en gang imellem vandkalv.

På bunden var den første vandplante, hornblad, der indfandt sig. Imidlertid mæskede svaneparret og deres unger sig med planten, så nu må vi nok vente til næste år for at se, om de også tog rødderne med.

Vi vil løbende følge denne udvikling, det der med et fint ord hedder succession, som vi allerede kan se. For hvert år vil nye og flere insekter, planter og dyr indfinde sig.

Den noget mindre sø på 15’eren er nogle gange vandfyldt, andre gange halvfyldt og nogle gange tom. Det er fordi ler-membranen i bunden endnu ikke er tæt. Det vil den langsomt blive, når sprækkerne fyldes med støv og sand fra regnvandet og omgivelserne, også en slags succession.

Det bliver spændende også her at følge udviklingen og se hvornår de første organismer indfinder sig.

Hvis du har lyst til at svinge fangst-net i vandet og være med til at dokumentere udviklingen et par gange om året, så kontakt Henning Nordstrøm.

Og skulle du have en oplevelse du vil fortælle os om eller måske et billede, så send det endelig til os.

Søerne er bl.a. anlagt for at øge biodiversiteten i vand og på land (verdensmålene nr 3, 14 og 15), men også for at styrke den landskabelige oplevelse, når man færdes på golfbanen.

Vi håber det lykkes.

Natur- og miljøudvalget.