Opretter et amatør- og ordensudvalg i klubben

Bestyrelsen har besluttet at oprette et amatør- og ordensudvalg i Roskilde Golf Klub – og udvalget er allerede nedsat. Det får Rune Tarnø som formand, Leo Skive og Dorte Qvist som medlemmer og Menno Maat som suppleant, hvis der er sager, hvor et af de øvrige medlemmer er inhabile.

”Vi vil gerne sikre, at hvis der opstår tvister, er indberetning af dårlig opførsel eller lignende, så bliver de sager behandlet fair, professionelt og upartisk. Derfor har vi nu dannet et udvalg, hvis afgørelser bliver suveræne og kun kan ankes til amatør- og ordensudvalget i Dansk Golf Union. Udvalgets afgørelser kan altså ikke ændres i klubben, hverken af sekretariat, udvalg eller bestyrelse,” fortæller formand Kim Møller Behrend.

Udvalgets første formand er Rune Tarnø, der er advokat og dermed har en juridisk baggrund, og netop det har bestyrelsen ønsket. Rune var senest i aktion som dirigent ved klubbens generalforsamling.

”Det er jo ikke meningen, at vi skal bruges i større omfang, og heldigvis er der ikke mange sager med klager over opførsel og lignende. Men udvalget skal bruges til at sikre alle involverede i eventuelle sager en uvildig og saglig vurdering og håndtering. Vi skal søge afklaring og forhåbentlig sikre en mindelig løsning, men der er også nogle sanktioner, vi kan bruge – og ankeinstansen er så DGU”, fortæller Rune Tarnø.

Hvis der bliver brug for sanktioner, har udvalget følgende muligheder:

  1. Advarsel
  2. Karantæne (kan fastsættes fra 1 til 12 måneder)
  3. Eksklusion

Amatør- og ordensudvalget kommer i aktion, hvis der kommer klager over ”tilsidesættelse af etiketteregler”, overtrædelse af klubbens ordensregler, dårlig opførsel, eller lignende.

Sådan klager du

Der er lavet en beskrivelse af, hvordan du klager.

  • Du skal indlevere en skriftlig fremlæggelse af den passerede hændelse, som du ønsker at indberette
  • Indberetningen skal ske senest 48 timer efter hændelsen
  • Indberetningen mailes til sekretariatet, sekretariat@roskildegolfklub.dk, som kvitterer for modtagelsen og videreformidler til Amatør- og ordensudvalget
  • Indberetningen skal indeholde beskrivelse af hændelsen som ønskes indberettet samt implicerede personer og eventuelle vidner til hændelsen. Desuden angivelse af sted på banen eller på klubbens område samt tidsangivelse

Her finder du en oversigt over udvalgets medlemmer.

Her kan du læse retningslinjerne for udvalget.

Her kan du læse processen omkring indberetninger og behandling af klager.

På billedet er der Rune Tarnø i aktion som dirigent på generalforsamlingen.