Ny organisering i bestyrelsen

Nu har bestyrelsen konstitueret sig efter generalforsamlingen. De fleste poster er uforandrede, men der er alligevel foretaget en del små og store justeringer.

Først og fremmest er det nu Stig Nelkop, der er kasserer. Han afløser Jens Krøis, der fremover har informationsudvalget og som noget nyt også matchudvalget under sig.

Annette Carlsson, der er nyvalgt i bestyrelsen, får hele indslusningen af nye medlemmer som ansvarsområde. Det vil sige, at hun er bestyrelsens kontaktperson i udvalg for prøvemedlemmer, kaninudvalg og par 3 bane aktivitetsudvalg. Herudover bliver Annette også kontaktperson i bestyrelsen for Herredag, Damedag og Seniorgolf.

Regel- og handicapudvalget flytter fra Jens Krøis over til Jan B. Kristiansen, og så bliver der dannet et amatør og ordensudvalg, der kommer til at høre under formand Kim Møller Behrend.

Her kan du se klubbens nye organisationsdiagram.

Her kan du se alle medlemmerne i bestyrelsen – herunder en kort beskrivelse af deres ansvarsområder.

På billedet i toppen og herunder er det:

Øverst fra venstre: Stig Nelkop, Kim Møller Behrend, Jens Krøis og Brian Harder.

Nederst fra venstre: Torben Madsen, Jan B. Kristiansen og Annette Carlsson.