300 gymnasieelever på besøg onsdag 24/4 kl. 9-13

Kære brugere af Roskilde Golf Klub onsdag 24. april.

Som en del af idrætsundervisningen i gymnasiet introduceres 3.g eleverne til forskellige idrætsmiljøer i byen.

Roskilde Golf Klub har accepteret, at eleverne fra Roskilde Gymnasium besøger klubben i tidsrummet fra ca. 9-13.

Der vil jo være en del mere uro på golfbanen, når ca. 300 elever kommer cyklende i hold fra alle retninger. Bemærk især dem, som kommer fra Boserupskoven ad stien fra greenkeepergården.

Det kan måske give lidt problemer ved udslag fra hul 1 og 10, men jeg beder om forståelse for arrangementet, og vil gøre mit til at det forløber så stille som muligt.

Nedenunder ses beskeden til eleverne:

Med venlig hilsen,

Solveig Kaas, Roskilde Gymnasium

  • Der er spillere der slår ud fra hul 1 og 10, og folk som putter på hul 11 og 18; støjende adfærd vil genere spillere på disse huller– så vær opmærksom på dette;
  • Pas på greenen – man må ikke slå putteren ned i greenen – laver man mærker i greenen, rettes græsset op så næste spiller får en jævn overflade.
  • Der er toilet og restaurant indenfor i klubhuset. Husk almen ”restaurant adfærd” af hensyn til de andre gæster