Søger 36+ medlem med forstand på arkitektur, jordbrug/biologi

Til Roskilde Golf Klubs baneudvalg søger vi et medlem, der kan repræsentere handicapkategorien 36+. Der ønskes en bred repræsentation i udvalget af klubbens spillerkategorier, så baneanlægget over tid fremstår attraktivt for alle medlemmer.

Baneudvalget er et rådgivende organ med hensyn til udvikling og udformning af både 18 hullers anlæg, par 3 bane og træningsfaciliteter. Udvalget arbejder indenfor klubbens budgetmæssige rammer og visionerne om en deer-park bane. Udvalget mødes ca. fire gange om året og er sammensat af aktive erfarne spillere, et medlem af RoGks bestyrelse samt chefgreenkeeperen.

Den søgte profil må være en aktiv spiller med godt kendskab til spillets regler og forståelse for spillets strategier. Fagligt er erfaring med landskabsarkitektur, biologi, jordbrug, jordarbejder eller lign. en fordel. Endv. meget gerne med særlig interesse for aktiviteterne på den nuværende par-3 bane og den kommende intermediate 9 huls bane.

Vigtigt er også forståelse for betydningen af en meget langsigtet indsats, der rækker ud i fremtiden.
Personligt lægges der vægt på lyst til frivilligt arbejde i et team med humor og overblik. Der skal være evne til at tænke helhedsorienteret og for alle medlemskategorier.

Mener du at have de nævnte forudsætninger, hører vi meget gerne fra dig. Send nogle ord om dig selv til baneudvalgets formand, Brian Harder.

Her finder du baneudvalgets kontaktoplysninger.

På billedet ser du et stykke jord, men ikke et hvilket som helst stykke – det er det ene hjørne af det areal, klubben nu overtager og som er beregnet til den udvidelse af par 3 banen, der er på vej. Det er chefgreenkeeper Nick Bosholdt, der står i udkanten af jordstykket.