Referat fra baneudvalget – nyt om klubbens to baner

Så har baneudvalget igen haft møde, og her kan du læse referatet:

Ref. af baneudvalgsmødet d.14.3.2019 i klubhuset.

Tilstede: Brian Harder, Nick Bosholdt, Jan Birger Nielsen, Torben Svendsen (ref)

Dagsorden som udsendt:

1. Ris & Ros, ingen særlige bemærkninger.

2. Nye bænke og underlag: NB gennemgik forslag til placeringer på div. huller. Der var enighed om, at bænkene skal imødekomme behov for hvil på de huller, hvor der traditionelt er ventetid. Bænkene skal fastmonteres i fliseunderlaget for at forebygge tyveri. Der monteres ikke nye bænke på par-3 banen i denne sæson, da dette er ”molboarbejde”, hvis intermediate-banen realiseres i 2020 . I stedet genbruges her flere af de gamle bænke i denne sæson. Planoversigten blev godkendt.

3. Drivingrange: Der er ønske om et udbygget target-system til øveformål. Der var enighed om at invitere Lasse Frølich til at præsentere et forslag herom på næste møde.

4. Prioriteringer af arbejder i relation til 5-års planen: Der var enighed om at prioritere opdeling af de store bunkers på hul 12-14-15 og 18, således at disse arbejder udføres først. Hertil kommer så om muligt halveringen af greenbunkeren på hul 7, således at den del, hvor trærødder ustandselig bryder igennem, sløjfes.

5. Vinterbanen, erfaringer fra den snart forløbne sæson: Af hensyn til slid og vedligeholdelse af de intermistiske greens vil der fra næste sæson blive sat 2 huller på hver green, det ene med cover. Så kan der skiftes efter behov. Selve cupperne skal være lidt dybere for at forebygge opspring. Det må forudses, at det nuværende design kan blive påvirket af den ny intermediate-bane, såfremt denne realiseres.

Herudover ses ikke behov for ændringer, da vinterbanen er populær blandt medlemmerne i sin nuværende udformning.

6. Intermediate-banen, forberedelse af skitse til design: Som udgangspunkt er der enighed om, at den nye bane skal passe ind i dear-park konceptet. Bl.a. som forberedelse til, at banen måske på sigt kan indgå i det samlede baneanlæg som selvstændig sløjfe.

Der vil ikke være problemer med, at banen fortrinsvis er flexmedlems bane.

DGU skitsen blev gennemgået hul for hul og muligheden for et par 5 hul blev drøftet. På det foreliggende areal ser dette dog svært ud i relation til paragraf 3 område og naboer. Skitsens dobbeltgreens og fairways i relation til landbrugsskolen og greenkeeperuddannelsen blev parkeret som optioner.

Behovet for evt. ekstern rådgiver/banearkitekt og byggestyrer i relation til entreprenør blev drøftet. RoGK skal sikre et gennemtænkt anlæg, og kompetencen til byggestyring skal være til stede for at sikre kvaliteten, både over og under jorden. Behovet for byggestyring kan afhænge meget af kompetencen hos den valgte entreprenør. Ligeledes skal kontraktgrundlaget med entreprenøren gennemgås for præciseringer og standarder, og baneudvalget anbefaler, at kontrakten i givet fald også passerer baneudvalget, inden underskrivelse til sin tid.

På de foreliggende informationer i relation til krav til materialet til brug for behandling af ny lokalplan for området, vurderes DGU skitsen som rammeforslag at være tilstrækkelig. Baneudvalget har ikke for nærværende flere kommentarer til skitsen.

7. Mødeplanlægning: Næste møde er torsdag d.11. april 2019 kl. 14 på greenkeepergården.

Mødet indledes med markvandring vedr. hulforløbet på den påtænkte intermediate-bane.