Ny lokalplan skal sikre udvidelse af par 3 banen

Roskilde Kommune og Roskilde Golf Klub er nu gået i gang med at få udarbejdet en ny lokalplan, der skal sikre en ny og stærkt forbedret 9-huls bane – en markant udvidelse af den nuværende par 3 bane.

“Vi håber i fællesskab med kommunen at have et forslag til lokalplan færdig i slutningen af april. På den måde kan lokalplanen blive behandlet politisk og gå i høring hen over sommermånederne, så der forhåbentlig ligger en færdigvedtaget lokalplan til efteråret. Herefter kan vi konkret gå i gang med projektet,” fortæller formand Kim Møller Behrend efter der har været afholdt møde med kommunen.

I dag er golfbanen omfattet af to forskellige lokalplaner og med et nyt område kunne det gå hen og blive tre lokalplaner. Ambitionen er dog i stedet at få lavet én samlet lokalplan for golfbanen – både det nuværende og det nye område.

Kim Møller Behrend fortæller, at klubben har nedsat tre forskellige udvalg, der får hver deres ansvarsområde:

  • En lokalplan-gruppe
  • En golfbane-gruppe, der skal planlægge selve udformningen og anlæggelsen af den nye bane
  • En finansieringsgruppe, der skal finde midler til udvidelsen

Allerede nu er der overvejelser i gang om overtagelse af jorden til udvidelsen – området ligger bag det nuværende hul 3 på par 3 banen.

Her kan du læse referatet af medlemsmødet i januar, hvor udvidelsen af par 3 banen var på dagsordenen sammen med andre af klubbens store projekter.

På billedet ses forslaget til udvidelsen. Her fremgår det, at hul 1 og 9 bliver, hvor de er. På den øvrige del af den nuværende bane bliver der i fremtiden kun to huller – mod i dag syv – så der bliver væsentligt bedre plads mellem hullerne. Til gengæld bliver der på flere huller to forskellige greens. Det skyldes, at anlæggelsen af banen bliver i samarbejde med greenkeeper-uddannelsen på Roskilde Tekniske Skole. Det giver dem mulighed for at øve sig på den ene green på et hul, mens spillerne det år benytter den ene green – og så måske omvendt året efter.