Udsolgt til to regelmøder – hvem ønsker ekstra møde?

Der har været overvældende interesse for at deltage i to møder i klubhuset omkring de nye golfregler.

De sidste pladser til begge møder blev taget mandag den 21. januar.

Regel- og handicapudvalget er imidlertid klar til at invitere til nok et møde, hvis interessen er stor nok. Så tilmeld dig som interesseret under fanen “Interesse i nyt regelmøde?”

Pr. 1. januar er der kommet nye golfregler. Reglerne er blevet lidt forenklede – blandt andet skal de sørge for, at en golfrunde kan afvikles lidt hurtigere.

I Roskilde Golf Klub har regel- og handicapudvalget planlagt to informationsaftener.

Datoerne er:

  • Tirsdag den 5. februar kl. 19
  • Tirsdag den 12. februar kl. 19

Der har været så meget rift om møderne, at udvalget nu vil høre, om der er interesse nok for at indkalde til endnu et møde. Meld dig som interesseret ved at udfylde formularen under fanen med navnet “Interesse i et ekstra regelmøde?”

På møderne vil udvalget gennemgå de ændrede golfregler, men også komme ind på ændringer i lokalregler og banemarkeringer.

Eksempelvis vil der blive redegjort for, hvorfor udvalget ikke går ind for, at den meget omtalte mulighed for en ny lokalregel om drop på fairway ved mistet bold eller out of bounds, bør indføres på vores bane.

Der er nu lukket for tilmelding, da der er over 50 deltagere.

Herunder kan du se antal tilmeldte til regelmødet i den rækkefølge, de meldte sig. Der blev udsolgt mandag den 21. januar om morgenen.

Navn
8/3 - så er der udsolgt til dette regelmøde
Jørgen Larsen
Lis gliemann
Ruth William Nyholm
Lasse Schrøder Højrup
Jesper Schrøder Hansen
Per Vransø
Graves lauridse
Gitte Reitov Lorentzen
Lars Bordoy
Helle Bordoy
Søren Jensen
Tina Janne Thorsø
Michael Thorsø
Uve Jessen
Gyda Olesen, 38-680
Grethe Larsen
Elly Mikkelsen
Bente buchmann-møller
Mette Jessen
Kim S D Jakobsen
Marie Klaschka
Eva Maegaard
Gerhard Klaschka
Per Skovgaard
Palle Vedel
Winni Krøis (3754)
Jan Jensen
Inge Barnett
Finn C Nielsen 38-1113
Morten Sørensen
Klavs Koefoed
Merete Koefoed
Jan Hjort
Lis hjort
Anette Bislev
Thorkild Rasmussen
Jane kristoffersen
Lisbeth Jonstrup
Annette Andersen
Henning Nordstrøm
Anette Spottag
Steen Hansen
Lene Reuter
Kim Brinch
Pia Brinch
Dorte Jepsen
Bente Nissen
Aksel Nissen
Laila Webler
Lennart Isager-Sally
Helle Isager-Sally
Henrik Juul Børgesen
Knud Rasmussen
Solveig Esmann
Finn Ruben Dam 38-1599
Hanne Lejbach (4396)
Søren Lejbach (4395)
Så er der lukket for tilmelding - der er over 50 deltagere
Hanne Tvede
Finn Tvede
Anne Grethe clausen
Viggo clausen
Lissi Sture Hansen
Vagn Sture Hansen
Tove Schneider
Lisbeth Hansen
Lotte Mortensen
Henning Doktor
Lucille Rem
Ole dahl
John Kristiansen
Erik Schwartz
Marianne Hoffmeyer
Jan Hoffmeyer
Ole Clemmensen
Ulla Ayotte
Per Olivarius Olsen
Per Olivarius Olsen
Irene Matthiesen
Lisbeth Hansen
Flemming T Hansen
Heidi Molin
Lene Rasmussen
Inge Nicolajsen
Frederik Hammerich
Jesper bluhme
Alice wind
Niels Iversen
Lisbeth Møller
Eva Iversen
Kim Møller Behrend
Frede Planck
Eli Christensen
Birthe Gjelstrup
Henning Jensen
Susanne Jensen
Ellen Skarsholm
Grethe Risegaard Jensen 3993
Ejvind N. Jensen
Ingrid Hansen
Jette Bonde Jensen
Ove og
Ole Bjørn Jørgensen
Inge-Lise Jørgensen
halvor riis christiansen
Niels Yde
Jørgen Brandt
Jannie Brandt
kirsten kaldal
Karsten jensen
Jørgen Lindelius

 

Der er nu lukket for tilmelding, de maksimale 50 deltagere har tilmeldt sig.

Herunder kan du se antal tilmeldte til regelmødet i den rækkefølge, de meldte sig. Der blev udsolgt mandag den 21. januar middagstid.

Navn
25/2 kl. 13.30: Så er der udsolgt til regelmødet 4. april
Henry Meldgaard 1143
Sonja Skov 1144
johnny sabild
Jørgen Kaae Johansen
Kirsten østergaard Nielsen
Jens Olsen
Lisbeth Lyngsøe
Jens Petersen 38-73
Birgitte Petersen 38-1156
Lise Aaberg
Per Aaberg
Erik Vindeløv
Lene vindeløv
Max Greve
Sanne Bjerring Olsen
Søren Bartz
Jens Vinther Christensen
Inger Margrethe Nissen
Inger Margrethe Nissen
Inger Margrethe Nissen
Hanne Lassen
Birte Helbæk
Svend Aage Helbæk
Robyn Bohen
Frank Bjørup
Betty Bjørup
Bodil Baltzer
John Rasmussen
38-833 Gert Dejbjerg
hans Bomholt-Jacobsen
Else Dejbjerg 38-0422
Michael Christensen
Knud Chr. Christensen 38-3008
Guri ternstrøm
Per ougaard
Frank B. Gravesen
Bente Buhl Rasmussen
Stig Nelkop
Hanne Henckel
Kaja Klausen
Hanne Daugaard
Anni Bjerregaard
Ole Daugaard
Aase Sørensen
Søren Klok
Karoline Pedersen 38-4070
Søren Hebsgaard
anne munck
klaus bønløkke 38-22
Henrik Vincents
Frank Cummings
Så er der lukket for tilmelding - de 50 pladser er besat
Jens Axel pedersen
Annette molin
Jette Mose
Birte Pedersen
Henrik Overgaard
Knud Nielsen
Henning Honore
Alice Tarnø
Eli Vibeke Olsen
Max Greve 38-1338
Sanne Bjerring Olsen
orla Nielsen 38-1908
Birte nielsen 38-1909
Ninna Gravesen
Winnie Christensen
Annette Lundgreen
Lene Luplau Gliese
Claus Hede Barrett
Sofie Hede Barrett
Jens aaholm
Ole haslund
Iben Hermann
Jan Nielsen
Solveig kaas
Mads Hensrik
Kim Brodthagen
Brian Aagreen
Anne Danborg
Bente Pristed
Steen Hansen
Trine Møller
Ole Møller
Else Juul
Lars gotfredsen
Svend Jensen
Claus Meisner Pedersen
Mona Jensen
Hanne Christine Pedersen
Irene Jensen
Claus Erik Brendstrup
Per Hauerberg
Lene Jensen
Ulla Højbøge
Jens Lerke-Møller
Finn Bredager Jørgensen
Jens Nørskov
Helle Nørskov

Der blev hurtigt rift om pladserne til informationsmøder om de nye golfregler tirsdag den 5. og 12. februar, arrangereret af regel- og handicapudvalget.

Spørgsmålet er, om der er interesse i endnu et møde?

Er du interesseret, så tilmeld dig listen herunder. Regel- og handicapudvalget vil så kigge på antal interesserede og vurdere, om der skal indkaldes til et ekstra møde.

Ja, jeg er interesseret i at komme til et møde om de nye golfregler, hvis der bliver arrangeret endnu et møde i klubhuset:

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

 

Herunder kan du se antal interesserede til et ekstra regelmøde. Der bliver først sat en dato, hvis regel- og handicapudvalget vurderer, at der er nok tilmeldte til at holde et ekstra møde. Kan du ikke se din egen tilmelding, lige efter du har tilmeldt dig, gå ind på siden igen eller tryk F5 på dit tastatur.

Navn
Ole Zachau 38-5
Hanne Henckel og Per Holstein
stig Nelkop
Pia Andersson
Claus Andersson
Jane stigaard Jensen 38-188 ikke tirsdage)
Jane stigaard Jensen 38-188
Hans Jørgen Bundgård
Lotte Bundgård
Hans Bomholt-Jacobsen
Ole Daugaard 38-79
Per Skovgaard
Anne-Marie Lindegaard
erik magtengaard
Bente Buhl Rasmussen
Kim Kikkenborg
Frank B. Gravesen
Frank ougaard
Sanne Bjerring Olsen 38-1341
Max Greve 38-1338
Jette Nørlund Jensen
Jacog og Anette Lund-Cramer
Kaja Clausen
Svend Aage Helbæk
Anni Bjerregaard
Merete Koefoed
Klavs Koefoed
Søren Hansen
Hans Elmquist
Runa Finsen
Jon Hedenborg
Søren Bartz
Jens Vinther Christensen
Lisbeth Lyngsøe
Hanne Lassen
Graves lauridsen
Anette Lund-Cramer
Søren Kaare-Andersen
Anette Lund-Cramer
Jacob Lund-Cramer
Anette og Jacob Lund-Cramer
Finn Ruben Dam
Thorkild Rasmussen
Søren Jensen
Anette Bislev (ikke tirsdage)
Dorte Jepsen
Poul Erik Pyndt
Kirsten ege
Søren Larsen
Winni Krøis
Betty Bjørup
Jane Kristoffersen
Kirsten Ø Nielsen
Birte Helbæk
Frank ougaard
Frank ougaard. 3243
Tutter Blume
Anne Marie Hedenborg
Jon Hedenborg
Svend Aage Helbæk
Birgitte Høyer
Henning Nordstrøm
Ole Bæk Rasmussen
Ole Bæk Rasmussen
Søren Klok
Kim Brinch
pia brinch
Peter og Hanne Lindkvist
Birgit Rosenquist
Steen Hansen
Lene Reuter
Lars Ødum
Robyn Bohen
Kim Morton 4217
Lars Bordoy
Helle Bordoy
Hanne Holstein Henckel 38-4243
Laila Webler
Søren Lejbach
Grith Ejstrup
Anette jerlo
Nanna Haar
Inger Margrethe Nissen
Morten Sørensen
Inge Barnett
Bente Mørch og Preben Gondolf
niels søndergaard 407
Jørgen Kaae Johansen 38-2355
Henrik Juul Børgesen
38-422 Else Dejbjerg
Anette Spottag
Hanne Lassen
Gert Buchtrup Andersen
Erik Vindeløv
Lene vindeløv
Helle & Lennart Isager-Sally
Hanne Daugaard
Bente büchmann-møller
833 Gert Dejbjerg
Karoline Pedersen 38-4070
Jon Demuth
Hanne & Hans Steffensen
Birgit Rosenquist
Gerhard Klaschka
Eva Maegaard
Lisbeth Jonstrup jensen
Jette Ravn Moser
Michael Christensen
Henrik Nygaard Pedersen
Flemming B. Nielsen
anne munck
klaus bønløkke
Jørn Kristiansen
Ulla Sønderskov
Solveig Esmann
Knud Rasmussen
Birgitte Høyer
Christina Lerke-Møller
Annette Vestergasrd
Knud Chr. Christensen 38-3008
Jørn Thomsen
Preben Gjelstrup
Per ougaard
Yvonne Pihl Larsen
Jens Olsen
Jan Birger Nielsen
Bente Nissen
Aksel Nissen
Ellen Johnsrud
Guri Ternstrøm
Per Ougaard
Henrik Vincents
Lars T Larsen
René Hungerbühler 38-1132
Janne Kjær Nielsen
Annette Kjærsgaard
Karin Elmquist
Hanne Ankjærgaard
Charlotte Nimand Hansen
Dorte Qvist
Else Dejbjerg 38 - 422
John Rasmussen
Jon Hedenborg
Palle Vedel
Lone Brandenborg
Christina Lerke-Møller
Hanne Steffensen
Hans Steffensen
Kåre Bergqvist
Frank Bjørup
Betty Bjørup
Henrik Bjergskov 38-4561
Poul Skov 38-4560
Jens Kjær 38-217
Aase Gunder 38-606
Jette Mose 38-4222