Rehab-golferne sluttede af med simgolf

12 ud af 21 Rehab golfere og fem hjælpere holdt 1. december afslutning på sæsonen.

Dagen startede med simulatorgolf, hvor alle fik lejlighed til se, hvordan man slår + får svar på alle de øvrige spørgsmål, der er i den forbindelse.

Der blev undervejs givet mange kommentarer til den enkeltes teknik mm. Disse kommentarer udløste mange gode grin.

Efter simulatorgolfen kørte alle til Roskilde Golf Klubs klubhus, hvor der blev hygget over en øl og Birdies gode smørrebrød – og vi kunne ønske hinanden glædelig jul og godt nytår og på gensyn, når sæsonen starter ca. 1. april.

Rehabspillere og udvalg ønsker alle medlemmer i klubben en glædelig jul og et godt nytår.

PS: En julegave til Rehab-golfen vil være flere hjælpere til næste år

Hans Kristian Olesen

Rehabudvalget