Bestyrelsen forbereder de kommende års investeringer

Der er mange ideer og projekter på tegnebordet i Roskilde Golf Klub – nu kommer prioriteringerne, så målene bliver nået men også så pengene slår til.

Bestyrelsen har derfor været samlet til seminar, hvor der med udgangspunkt i den tidligere vedtagne vision og nye formålsparagraf blevet diskuteret, hvad det er, der skal prioriteres og sættes ekstra ind over for de kommende år.

“Vi har kigget på, hvilke udfordringer vi har for at leve op til vores målsætninger – det gælder lige fra gode baner og træningsfaciliteter, flere ungdomsspillere og en god og social medlemskultur, hvor vi har det godt med hinanden og tager pænt imod nye,” fortæller formand Kim Møller Behrend efter bestyrelsens seminar.

Tidligere på efteråret blev der holdt en strategidag for diverse udvalg og de store “klubber i klubben” og alt sammen skulle gerne medvirke til, at der i årene fremover bliver sat flere og flere initiativer i gang for at nå målene.

“Nogle af tingene kræver forbedrede rammer. Vi er en af de få store klubber i Danmark, der alene har 18 huller at spille på. Andre klubber i tilsvarende størrelse har 27 eller 36, og derfor er udvidelsen af par 3 banen til en større, bedre og samlet set mere interessant bane et af vores vigtigste fokusområder. Hvis vi skal fastholde alle de nye medlemmer, der kommer i disse år, så kræver det udvidet banekapacitet men også bedre klubfaciliteter, så derfor er en udvidelse af klubhuset højt på prioriteringslisten,” lyder det fra formanden.

Målet er i første omgang at skabe et overblik over mulige investeringer. Dette overblik skal så præsenteres på generalforsamlingen for at få “trykprøvet”, om det også er den vej, medlemmerne synes, klubben skal gå.

“Vi har en sund økonomi, men der er så mange investeringsønsker, at vi bliver nødt til at prioritere for at få pengene til at slå til,” så det investeringsoverblik vil vi gerne fremlægge på generalforsamlingen,” siger Kim.

I alt ligger der ønsker for omkring 15 millioner kroner over de næste fem år. Ca. en million om året kan klubben finansiere selv, resten skal lånes, skaffes via fonde eller lignende.

Her er brutto-ønskelisten:

  • Løbende udskiftning af udrangerede maskiner
  • Større forbedringsprojekter på 18 hullers banen (udover almindeligt vedligehold)
  • Etablering af ny “rated” par 3 bane, hvor man har mulighed for at spille sig ned i golfhandicap
  • Forbedringsprojekter på drivingrange og indspilsområdet
  • Ombygning/modernisering af klubhus
  • Forbedring af køkkenfaciliteterne
  • Forbedringsprojekter af hus og lager, kølerum mv. i “Rasmussens hus”
  • Forbedringsprojekter baglade
  • Forbedringsprojekter greenkeepergård
  • Øvrigt (møbler, LED-lys, golfbiler, osv.)

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 28. marts 2019.