Nyhedsbrev fra Seniorgolferne

Her er et nyhedsbrev, sendt ud til alle seniorgolfere – men nu også delt med alle øvrige medlemmer i golfklubben. Bemærk, at Seniorgolf gerne tager imod nye medlemmer – se længere nede.

Vintergolfen er kommet godt igang i det skønne oktobervejr.

De af jer, der endnu ikke har besluttet jer for at spille vintergolf, skal ikke holde jer tilbage. Der er fortsat god plads. Mødetid senest 8.50, så vi kan være klar til gunstart kl. 9.

HUSK at indbetale 250 kr. på reg.nr. 9304 kontonr. 4578918634 med opgivelse af navn.

Næste kvartalsafslutning afholdes fredag 14. december 2018.

 

Nye medlemmer

Som det kan læses i en nyhed her på hjemmesiden, så afholdt bestyrelsen strategiseminar den 11. oktober, hvor også Ejvind deltog.

En repræsentant fra DGU gennemgik tilfredshedsundersøgelsen for klubben og sammenholdt den med andre klubber i Danmark og på Sjælland. Specielt på et område “falder vi ud”, nemlig på, om man vurderer at være medlem også om to år. Det fremgår meget klart, at medlemmer af klubber-i-klubben er langt mere tilfredse og sikre på at være medlem også om to år.

Derfor har styregruppen for Seniorgolf besluttet at ændre muligheden for at blive medlem af seniorklubben fra handicap 36 til 40 for på den måde at give flere mulighed for at blive medlem af en klub i klubben.

Derudover hilser vi også meget gerne flere nye medlemmer velkommen med et lavere handicap. Vi skal alle fremadrettet sikre, at vi efterlever flowet på banen, hvor der stiles mod, at alle gennemfører 18-hullers banen på mindst 4 timer og 20 minutter.

Opfordring – hold jer ikke tilbage med at anbefale andre medlemmer at blive medlem i Seniorklubben.

 

Matchafvikling

Antal gældende matcher i hvert kvartal ændres fra otte gældende matcher til “antal matcher minus 4”, hvilket betyder, at der i dette kvartal er syv gældende matcher.

Præmier ved hver match går fortsat efter handicapsystemet med to præmier til henholdsvis damer og herrer.

 

Økonomi – strategi

Kvartalsafslutningerne er seniorklubbens “fester” med god mad, gaver og socialt samvær.

Kontingentet har vi ingen ambition om at forhøje.

Antal præmier til løbende matcher og kvartalspræmier samt gaver til fødselsdage (75-80-85-90 osv) fastholdes.

Strategien er derfor, at hvis øknomien er presset, så må vi hver især betalt lidt mere til kvartalsafslutningerne.

 

Arrangementer i andre klubber

Vi arbejder på at besøge:

  • Midtsjællands Golfklub, Kvanløse mandag 6. maj 2019
  • Araslöv Golf & Resort, Sverige enten 3.-4. juni eller 24.-25. juni 2019
  • Dragsholm Golfklub, Fårevejle mandag 12. august 2019 med kaffe/kage i Ordrup

Sæt allerede nu krydser i kalenderen.

Hvis du iøvrigt savner orientering eller andet, så kontakt en fra Styregruppen.

De bedste golfhilsner og på dejligt gensyn

Susanne, Jan, Ole og Ejvind

Se siden for Seniorgolf