Bedre bane efter flytning af jord og træer – få et overblik

Nye træer kommer til, mens andre må lade livet. Der graves, flyttes jord, sås og klippes – rigtig mange forandringer er i gang, så golfoplevelsen i Roskilde Golf Klub bliver endnu større næste år.

Her får du en oversigt over, hvad der er i gang i øjeblikket. Se en masse billeder nederst.

 

Mere fair på hul 9

En af de store forbedringer sker på hul 9, hvor et træ ved åen i venstre side op mod green er blevet fældet og snart følger et af de store træer i højre side. Det skal gøre muligt at sigte efter greenen også fra højre side af fairway. I dag står det yderste træ i vejen, selv om du har slået et godt slag på fairway. Samtidig bliver skråningen i venstre side af fairway nivelleret, så den bliver mindre skrå.

”Det skal være mere fair, for med en fairway, der hælder meget, vil bolden ofte lande på skråningen, og den har været så stejl, at den er svær at få et godt slag fra. Speciel i den tørre sommer har det været næsten umuligt ikke at lande på skråningen eller længere nede,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Der er nu lagt jord ud, som efterfølgende bliver tromlet og sået med græs, så området forhåbentlig er spilbart næste forår. Indtil da vil der være blå pæle og dermed mulighed for at flytte bolden uden strafslag.

 

Større sø på hul 5

På hul 5 er der gang i arbejdet med den helt forandrede sø, som forhåbentlig kommer til at stå rigtig flot til næste år. Søen bliver en sø for padder, så i den ene ende (i retning mod teestedet) bliver den lavvandet og nogle gange vil tørre ud. Alle palisade-stolper ind mod greenen er blevet fjernet, så fremover vil græsset gå helt ned til vandkanten. Et af de store træer foran hullet er fjernet, der er i hele søen gravet ud og lagt et tykt lag ler i bunden, der kan holde på vandet. Inden længe kommer der et stort læs sten, der bliver lagt for at forhindre jordskred mod green. Når der kommer vand i søen, vil stenene bliver skjult under vandspejlet.

I den ene ende bliver søen som nævnt udvidet. Til gengæld bliver den mindre i den ende, der vender hen mod 58-teestedet på hul 6. Her bliver der fyldt op med jord og efterfølgende sået græs.

Al arbejdet på hul 5 er støttet af nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune. Videoen foroven viser noget af udgravningen af søen – videoen herunder viser, hvordan gravkoen kæmper med at fjerne roden fra det store træ til venstre for søen, der nu er fældet.

 

Flere padder og naturpleje

På hul 15 er der gravet ud – også til en paddesø. Den ligger out of bounds ud for 90 grader svinget efter åen, hvor man slår op mod green, og søen påvirker derfor ikke golfspillet, men forhåbentlig bliver der lidt kønnere i dette område. Også denne sø bliver meget lavvandet. Padderne søger ned i vandet, når det er parringstid, men er ellers i den øvrige del af dette område, også i træerne.

Ved hul 15 har le-lauget under natur- og miljøudvalget været i gang med at beskære, så nye planter får plads til at boltre sig. Det er også le-lauget, der får en opgave, når den nye blomstereng langs fairway på venstre side på hul 15 vokser op. Den skal klippes en gang om året for at sikre, at blomsterfrø bliver spredt og endnu flere blomster vokser op.

Henning Nordstrøm fra natur- og miljøudvalget har samlet et par mandlige medlemmer til sit le-laug, men han drømmer om endnu flere, der har lyst til at være med. Det kan være både mænd og kvinder.

”Der må også gerne komme nogle ”høstpiger”,” griner han og pointerer, at le-lauget både gør en forskel for bedre naturpleje men også har det hyggeligt sammen.

Både sø og blomstereng på hul 15 er ligeledes medfinansieret af Skjoldungernes Land.

 

Træer beskåret eller fjernet – og nye kommer til

På hul 12 er der fjernet et lille træ, der stod foran teestederne og var lidt malplaceret. Specielt var det generende for spillerne på 50´er teestedet. Det stod lige i spilleretningen og var derfor ikke i tråd med principperne om, at det skal være let at se, hvor man skal slå hen. Dette teested er i øvrigt igen ved at få pænt med græs. Det har ellers været banens dårligste teested, som den tørre sommer har gjort endnu dårligere, men teestedet er nu i kraftig forbedring.

I det hele taget er der beskåret en del allerede nu. Det kan man se på grenpladsen ved greenkeepergården, der på dette tidspunkt af året burde være tom, men her er fyldt med rødder og grene fra det arbejde, greenkeeperne på grund af den tørre sommer har nået at lave tidligere end normalt.

Nogle nyplantede træer (blandt andet på hul 14 til højre for green) er desværre gået til og bliver erstattet af nye. Andre steder er der beskåret for at give en bedre golfoplevelse. Det er fx sket på hul 11, så man nu endnu bedre kan lade på fairway, når man slår ud over søen fra 50’er teestedet.

På hul 16 ud mod vejen og naboerne bliver der plantet både træer og buske – og det samme sker i den fjerne ende af drivingrange. Det er et led i den aftale med kommunen, der blev lavet i forbindelse med etableringen af de to overdækkede ”huse”, der blev lavet i foråret. Beplantningen skal gøre synet af de to overdækkede huse mindre for naboerne.

 

Boldmaskine i nyt skur – og ny øvebunker

På drivingrange er der også ved at blive lavet et skur, hvor boldmaskinen bliver flyttet hen. Her bliver der også et rum, som kan bruges til golfsæt til prøvemedlemmerne. Disse sæt står i dag inde i mødelokalet i klubhuset. Senere bliver øve-bunkeren også flyttet nogle meter, så den ikke er i vejen for boldopsamlings-traktoren. Bunkeren trænger i forvejen til en renovering – på tre år er kanten blevet forhøjet med 30 centimeter via alt det sand, vi slår op.

 

Frostfrit vand til ny toiletbygning

Tidligere på året blev der kørt en ny toiletbygning ind ved teestedet på hul 12. Her er der også en automat, hvor man kan købe lidt at drikke. Der er imidlertid en lille mangel, nemlig at vandforsyningen til bygningen ikke er frostfri. Det bliver der nu gjort noget ved, så det bliver muligt at komme på toilettet også i vinterhalvåret. Løsningen er nedgravning af en vandledning, der kommer til at gå fra toilethuset bag om teested på hul 12 og green på hul 18 og over træningsområdet.

 

Også store projekter i støbeskeen

Baneudvalget har i øvrigt også gang i en ny fem-års plan. Den kommer på generalforsamlingen 2019. Baneudvalget har også kigget på forbedring af træningsfaciliteter, fx ønsker til forbedret indspilsområde og nye måtter på drivingrange, ligesom udvidelse af par 3 banen står højt på ønskelisten. Alt dette er i proces og afventer tilladelser samt prioriteringer i forhold til de næste år budgetter.

Greenkeeperne har også gang i forberedelse af vinterbanen, som grundlæggende bliver den samme som sidste år, hvor den var meget populær. Mere om det senere – indtil videre spiller vi videre til sommergreens. Vejret arter sig jo helt fantastisk i øjeblikket.

Her er en række billeder fra de steder, hvor der er blevet beskåret, gravet, flyttet jord eller andre ting.