Masser af gode ideer efter strategidag med udvalg

Hvordan får vi et endnu bedre klubliv, sikrer relevante aktiviteter for medlemmer, der ikke får spillet så meget, flow på banen og gode træningsfaciliteter?

Det var nogle af de spørgsmål, som ca. 20 medlemmer af bestyrelse og udvalg blev stillet over for torsdag aften den 12. oktober, hvor der blev gennemført et strategiseminar under ledelse af konsulent fra Dansk Golf Union, Thomas Rovsing Lauritzen.

Udgangspunktet var spørgeskemaundersøgelsen ”Golfspilleren i centrum”, som alle medlemmer, udmeldte og greenfeespillere deltager i hvert år. Lidt under halvdelen svarer – ifølge DGU en udmærket svarprocent, der er lidt bedre end landsgennemsnittet.

Deltagerne på strategidagen blev opdelt i seks grupper, der skulle arbejde med følgende emner:

  • Træningsfaciliteter
  • Kommunikation
  • Klubliv
  • Flow på banen
  • Elite inspirerer bredden
  • Aktiviteter for inaktive medlemmer

Efter diskussion i grupperne kom der mange engagerede forslag frem – mange havde fokus på at skabe bedre rammer for et godt klubliv og for at sikre, at alle medlemmer kommer ind i et socialt fællesskab. ”Golfspilleren i centrum” viser nemlig ikke overraskende, at jo mere fællesskab, jo mere tilfredse medlemmer. Og Roskilde Golf Klubs tal viser fx, at en del af dem, der ikke får spillet så meget, overvejer at melde sig ud.

Der kom forslag om flere nye tiltag, der skal gøre det nemmere for nye medlemmer og medlemmer med over 36 i handicap at finde nogen at spille med. Der skal gøres noget mere for at fortælle om mulighederne i klubben, men også noget for, at medlemmerne bliver kontaktet direkte og tilbudt spillemuligheder frem for, at de selv skal spørge. Den personlige kontakt er vigtig.

Der kom ideer frem om matcher på kun ni huller, matcher eller andre events, hvor elitespillerne var med, så almindelige medlemmer kom til at lære eliten at kende og omvendt og andre tiltag, der både kan styrke klublivet og sikre, at flest mulige føler, at de har nogen at spille med.

Formand Kim Møller Behrend var meget tilfreds med aftenen.

”Man bliver jo helt høj af at deltage i et sådant arrangement med engagerede frivillige. Et af målene var blandt andet, at vi på tværs af udvalg og klubber i klubben kommer til at hjælpe hinanden, og vi har fået mange velkvalificerede svar på de spørgsmål, grupperne fik stillet. Vi skal dog huske på, at Roskilde Golf Klub allerede ér en succes, som vi nu skal arbejde videre med,” sagde Kim Møller Behrend.