Golfformænd til Roskilde i 2019

Formænd for golfklubber i hele Danmark bliver i 2019 inviteret til Roskilde – dels for at spille golf, dels for at netværke, få viden og inspiration fra andre klubber.

Formand i Roskilde, Kim Møller Behrend, inviterede golf-Danmarks formænd i forbindelse med et tilsvarende arrangement, der tidligere i september her i 2018 blev afholdt for første gang i Kolding.

”I nogle år har Dansk Golf Union inviteret golfformænd fra hele landet til nogle arrangementer i forbindelse med Made in Denmark. Det gør de ikke mere, men Kolding tog så initiativet til, at vi alligevel mødtes. Det blev en dag, hvor vi spillede golf, spiste sammen bagefter og fik snakket en hel del med kollegerne fra andre klubber,” fortæller Kim Møller Behrend.

Alle var enige om, at initiativet i Kolding var godt, og Kim tog stafetten op med at arrangere mødet næste gang – og i samarbejde med Dansk Golf Union vil han prøve at få et program op at stå, hvori der også er noget klubudvikling med udveksling af ideer og erfaringer inden for nogle bestemte områder. Hvilke det skal være, har Kim og DGU god tid til at finde ud af, da næste arrangement finder sted i efteråret 2019.