Vil du hjælpe med at skabe en ny succes for nye medlemmer?

Her til august starter der igen en kampagne for prøvemedlemskab for nye medlemmer – og igen sigter udvalget for prøvemedlemmer mod en succes. Fra forårets kuld har otte ud af 10 meldt sig ind, et meget flot resultat, som ikke mindst skyldes en ihærdig indsats af alle de mentorer, der hjælper med at tage sig af de nye.

Hver mentor har 2-3 nye medlemmer, som de hjælper – ved at spille lidt med de nye på par 3 banen og der fortælle lidt om klubben og golfspillet. Nogle af mentorerne tager også med, når der bliver holdt matcher for prøvemedlemmer. På den måde får de vejledt alle de nye på den bedste måde.

Der er brug for flere mentorer til efterårets kampagne – og udvalget beder derfor interesserede om at melde sig i sekretariatet. Så vil man blive tildelt 2-3 nye medlemmer, som man så er kontaktperson til her i efteråret.

Her kan du læse tilbuddet til efterårets prøvemedlemmer.

“Som klub er vi både glade for og afhængige af, at der hele tiden kommer nye medlemmer ind. Der er jo hvert år nogle, der falder fra, så hvis vi skal holde vores medlemstal og dermed aktivitetsniveau, så skal vi have nye ind. Og de nye er meget engagerede og positive, så det er absolut til glæde for hele klubben, at de melder sig ind,” fortæller formanden for udvalg for prøvemedlemmer, Freddy Brix.

Kontakt sekretariatet.