Vandmangel rammer teesteder og par 3 banen

Roskilde Golf Klub bruger vandet fra søen på hul 11 til at vande rundt omkring på banen, men nu er vandstanden så lav, at greenkeeperne er nødt til at prioritere, hvor vandet skal bruges, indtil der kommer vand fra oven igen.

“Vi er nødt til at passe på de steder, hvor det er allervigtigst og det er på greens på 18 hullers banen. Det betyder med andre ord, at vi bliver nødt til at vande betydeligt mindre eller slet ikke på teesteder og på greens på par 3 banen. Det er ærgerligt, men når vi ikke har fået vand i to måneder, så kan det desværre ikke være anderledes,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Mange andre golfklubber har samme udfordring – og hvis tørken fortsætter, så vil resultatet blive, at teestedernes græs bliver “brændt af”, ligesom det er på fairways. Det samme gælder greens på par 3 banen, som samtidig bliver ekstra hurtige i forhold til i dag. Græsset skal dog nok komme igen, når der igen kommer vand.

Det er 13 år siden, at vores bane har været udsat for en tilsvarende tørkeperiode og mangel på vand i søen, så man ikke kunne vande alle steder.