Spørgeskema på vej ud til 1/3 af medlemmerne

Så er det igen tid til, at medlemmerne i Roskilde Golf Klub bliver spurgt om deres mening om klubben, banen, restauranten, træning og alt mulig andet.

Hen over året bliver alle medlemmer spurgt – og her i maj er det den første tredjedel af klubbens medlemmer, der bliver spurgt. Det gør de via en mail med et link til et spørgeskema, der hedder “Golfspilleren i centrum”.

Bestyrelsen vil meget gerne have, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet – herunder giver karakterer inden for forskellige områder.

“Golfspilleren i centrum” er nemlig bestyrelsens og sekretariatets redskab til at finde ud af, hvad der fungerer godt og hvad der kan blive bedre. I de forløbne år har bestyrelsen brugt spørgeskemaet meget aktivt – både i forhold til konkrete, kortsigtede initiativer og forbedringer, men også de mere langsigtede. Fx satte bestyrelsen inden denne sæson et projekt i gang med at sikre bedre flow på banen og flere tider til almindelig tidsbestilling.

Her kan du læse om det initiativ, der netop var en opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen for 2017.