Nye initiativer for at tage godt imod nye medlemmer

Nye medlemmer skal føle sig velkomne, de skal føle sig trygge ved at deltage i spil på den store bane og de skal på en god måde indbydes til at være med i klubbens sociale og sportslige liv, ikke mindst ”klubberne i klubben”.

Det blev en række repræsentanter fra ”klubber i klubben” enige om på et inspirationsmøde tirsdag den 6. marts, et møde der egentlig var indkaldt primært for at sikre klubbens mange prøvemedlemmer en god fortsættelse, når mange af dem efter endt prøvemedlemskab melder sig ind.

Mødet kom dog til at handle om god behandling af alle nye medlemmer – både begynderne og dem, der har spillet før.

Vi tager lige konklusionerne først. Mødedeltagerne blev nemlig enige om tre ting:

  1. Der skal indsamles navne på medlemmer, der gerne vil spille med nye og som derfor kan kontaktes en gang imellem, hvis nye medlemmer gerne vil ud og spille
  2. I april skal der holdes en slags ”markedsplads”, hvor ”klubber i klubben” ved hver deres ”stand” i klubhuset fortæller om deres aktiviteter og dermed prøver at få flere nye med
  3. Til sommer og til efteråret – når årets to prøvemedlemsperioder slutter – skal der holdes to møder, hvor de prøvemedlemmerne får et indblik i klubbens aktiviteter, også her deltager klubberne i klubben

Allerede nu kan du henvende dig i sekretariatet, hvis du gerne må kontaktes, når nye mangler nogen at spille med eller som gerne vil introduceres til den store bane. De enkelte ”klubber i klubben” prøver også at finde nogle blandt deres medlemmer, så man fx kan gå ud med en fra Dame- eller Herredagen tirsdag eller onsdag.

Men det kan altså også være på andre dage og tidspunkter, så derfor må andre end medlemmer fra klubber i klubben også gerne melde sig.

Her finder du kontaktoplysningerne på sekretariatet.

Alle deltagere på inspirationsmødet var enige om, at der skal tages godt imod nye medlemmer. Nogle klubber i klubben har allerede nu en ”mød bare op” politik. Det gælder fx Optimisterne, hvor man i sommersæsonen bare kan komme kl. 9.30 om tirsdagen – og Seniorgolf siger det samme torsdag kl. 7.20.

Læs mere om Optimisterne.

Læs mere om Seniorgolf.

Så let er det dog ikke, for formiddagstider er jo ikke relevant alle dem, der er på arbejde i dagtimerne, og derfor kom forslaget om frivillige medspillere i og uden for “klubber i klubben”. Målet er, at flere lærer hinanden at kende og flere bliver trygge ved at spille på den store bane.

Husk i øvrigt de populære kaninmatcher, der kører mandag kl. 17 i hele sæsonen. Her er nye medlemmer velkomne – sammen med flexmedlemmer. Her bliver garvede spillere sat sammen med nye, så de ”gamle” kan vejlede de nye.

Læs mere om kaninmatcherne.

På mødet fortalte formanden for udvalget for prøvemedlemmer, Freddy Brix, og Anders Schnack fra sekretariatet lidt om, hvad klubbens egne undersøgelser plus landsundersøgelserne viser omkring nye medlemmers oplevelser og ønsker.

”DGU-undersøgelser viser, at efter to år er 45 procent af de nye medlemmer forsvundet igen. Det er der primært tre årsager til. Årsagerne er, at de nye ikke er blevet ordentligt integreret i klubben, at det er for svært at komme ind i ”klubberne i klubben” og at de oplever for lidt fremgang i deres golfspil. Det sociale fylder derfor rigtig meget, så så derfor har vi for prøvemedlemmerne i år taget nogle nye initiativer omkring ekstra træning og særlige matcher med mentorerne som guider, men det er vigtigt, at de nye medlemmer bliver båret godt videre, når prøvemedlemskabet er slut og de bliver rigtige medlemmer,” fortalte Freddy Brix på mødet.

Anders fortalte noget om kultur, her ikke mindst at nye skal føle sig velkomne overalt, hvor de kommer, ikke bare med høflighed men også med hjertelighed.

Datoerne for møderne for de nye medlemmer følger senere – men som nævnt kan du allerede nu melde dig, hvis du gerne vil gå en hel eller halv runde med nye medlemmer.