Referat af møde i baneudvalget

Herunder kan du se, hvad baneudvalget har drøftet på det seneste møde.

 

Ref. af baneudvalgsmødet d.20.2.18 i klubhuset.

Tilstede: Brian Harder, Nick Bosholdt, Jan Birger Nielsen, Torben Svendsen (ref)

Pkt. 1. Ref. af baneudvalgsmødet d.21.11.17 godkendt . Med hensyn til nye bænke afventer der.

Pkt. 2. Ris og ros: Der har været megen ros til sæsonens vinterbane, men på grund af vejrlig og stort brug er den nu slidt. NB vil forsøge med flere teestedsmåtter. Ligeledes skal nogle af vinterteestederne udjævnes med henblik på næste sæson.

Pkt. 3. Info om 18 hullers banen m.m.: På grund af udgifterne til træningsbåsene på drivingrange er der kun midler til begrænsede tiltag på baneanlægget i 2018. Topdressing af fairways fortsætter, og renovering af bunkers ligeledes. Der kommer en ny toiletbygning (renoveret mandskabscontainer) ved hul 12 til afløsning af den eksisterende nedslidte. Tilladelse fra kommunen er på plads. Opgravet jord fra diverse projekter genbruges så vidt muligt tæt på opgravningen for at spare transport.

Der er også kommet tilladelse til udvidelsen af søen på hul 5, med en række betingelser. Udgravning vil kommunen stå for p.t., men anlægsprojektet med stenkant m.v. skal RoGK selv finansiere. Projektet kan derfor blive udskudt til 2019, men udvalget vil undersøge mulighederne for tidligere gennemførelse og billiggørelse ved egen indsats, og for at fastholde kommunens tilsagn om opgravning.

Der resterer etablering af beplantning ved hul 16.

Med hensyn til maskinparken er der givet tilsagn til en ny bunkerrive og en ny gator. En roughklipper renoveres til en ny driftsperiode. Endvidere fornys pumperne til vandingsanlægget helt, selve ledningsanlægget repareres fortløbende og ad hoc.

Mandskabssituationen ser ok ud for den kommende sæson, og der søges en ny elev til næste år. Endv. samarbejdes med Jobcentret og Produktionsskolen om en midlertidig støttet ansættelse og et pratikantforløb.

Pkt. 4. Info om 9 hullers banen: DGU har udarbejdet forslag til en mulig udvidelse og ombygning af den eksisterende korthulsbane. Forslaget er bl.a. udarbejdet under forudsætning af samarbejde med Vilvorde landbrugsskole, dvs. med alternative hulforløb på flere huller. Det er herudover forsøgt at tilgodese naboernes sikkerhedsbehov. NB har lavet timeberegninger på driften af det udvidede anlæg, og projektet vil blive fremlagt ved generalforsamlingen. Baneudvalget er positive på oplægget.

Pkt. 5. Årsplan: Der var enighed om at bruge et 5 års perspektiv og ikke længere. NB fremlagde et oplæg, som udvalget vil prioritere år for år. Udvalgets medlemmer sætter derfor til næste møde hver især de 10 vigtigste prioriteter, således at en samlet plan herefter kan udarbejdes.

Pkt. 6. Rating og hcp. nøgler: Udvalget besluttede fortsat at sætte nøglerne efter DGU-regelsættet, dvs. med udgangspunkt i hulspil, længerelationen hullerne imellem og med ulige/lige nøgler på hver sin banehalvdel. Det er tidligere dokumenteret, at nøglefordelingen ingen betydning har for stablefordresultater.

Udvalget er enige om nøglen og den fastsatte nøgle kommunikeres hurtigst muligt til klubbens medlemmer (er foretaget).

Pkt. 7. Evt. supplering af baneudvalget tages op på næste møde, profilbeskrivelse er lavet.

Pkt. 8. Næste møde: Torsdag d. 21. juni 2018 kl.17.00 i klubhuset.