Udvalgsformænd (m/k) og frivillige søges

Der er altid plads til flere frivillige, som har tid og lyst til at gøre en indsats for vores dejlige golfklub.

Her kan du læse om hvilke opgaver, vi specielt mangler frivillige til – heriblandt udvalgsformænd (m/k).

En klub som vores kan ikke fungere uden engagement og deltagelse fra medlemmerne. Det er afgørende vigtigt, at alle vores udvalg og ”Klubber i klubben” fungerer. Dels er udvalgenes arbejde vigtigt for klubben, dels er meget af det sociale samvær i klubben også skabt ved deltagelse i disse aktiviteter.

Vi har da også 150 frivillige her i klubben, som bidrager på mange forskellige måder. Det kan være vores faste sjak, som sørger for at der er pænt omkring huset og at golfbilerne er vasket. Det kan være ”Klubber i klubben” som planlægger og gennemfører størsteparten af klubbens aktiviteter.

Det kan også være byggeudvalget som står for vores nye overdækkede udslagssteder på drivingrangen, eller prøvemedlemsudvalget, som har holdt styr på mere end 150 prøvemedlemmer i sæsonen 2017. Det hele er vigtigt, uanset om det er som bestyrelsesformand eller hækklipning.

Vi har mange udvalg som gør en kæmpe forskel.

Imidlertid har vi naturligvis også udvalg, som mangler medlemmer. 10 procent af medlemmerne forsvinder hvert år – og 10 procent nye kommer til hvert år. Derfor skal der også hele tiden nye frivillige på banen.

Hvem er det så vi mangler nu?

 

Sponsorudvalget

Bestyrelsen ønsker fremover at fokusere mere på sponsorindtægter som et strategisk tiltag. Vi mangler en formand (m/k) for sponsorudvalget, og vi mangler medlemmer i sponsorudvalget.

Sekretariatet sørger for det administrative arbejde i forbindelse med vores sponsorer, skriver kontrakter, fakturerer, osv. Sekretariatet kan også klare fornyelse af eksisterende aftaler. Det afgørende for sponsorudvalget er at bidrage med ideer og sponsoremner.

Har du et godt netværk eller har du gode ideer, så lad mig høre fra dig. Formanden for sponsorudvalget udpeges i princippet af bestyrelsen, som samtidig har en repræsentant i sponsorudvalget. Det er Jens Krøis. Som medlem af sponsorudvalget handler det ikke om en masse møder. Det handler om at se muligheder og om at snakke med folk.

 

Baneservice

Flow på banen er også en prioritet for bestyrelsen, og i den forbindelse kommer Baneservice til at spille en central rolle fremover. Baneservice ønskes bl.a. at varetage en ”starter”-funktion og andre tiltag. Poul Kortegaard er og har været formand for Baneservice i mange år, men Poul ønsker at stoppe, når en ny formand er fundet. Derfor leder vi i førte omgang efter en ny formand (m/k) for Baneservice. Et medlem som kan se mulighederne for flowoptimering på banen.

 

Integration af nye medlemmer

Vores begynder- og mentorudvalg gør det godt, og i 2017 var der som nævnt mere en 150 prøvemedlemmer gennem klubben, hvoraf mere end 100 har meldt sig ind efterfølgende.

Vi har forskellige aktiviteter for de nye medlemmer, kaninmatch, par 3 bane aktiviteter, mv., men vi mangler at fokusere på, at få alle de nye medlemmer integreret i klubben, socialt og spillemæssigt.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig nogle medlemmer, som vil gøre en indsats med denne integration. Vi skal sikre, at alle vores nye medlemmer bliver godt modtaget og føler sig orienteret om mulighederne, således at de også bliver glade for at være medlemmer i RoGK.

Er der nogen derude der kunne tænke sig at bidrage her, få KiK’ene på banen, så giv mig et vink. Her ville det også være rigtig godt at få nogle af de nye medlemmer på banen. Ingen ved bedre end de nye medlemmer, hvordan man bliver modtaget i RoGK, og hvad vi kan gøre bedre.

 

Turneringsplanlægning i GolfBox

I RoGK har vi nok i lidt mindre grad end i de fleste klubber haft frivillige til at stå for turneringsplanlægningen. Helle (sekretariatet) – som nu forlader os – har lavet de fleste turneringer i GolfBox. For at sikre et højt niveau fremover skal vi have nogle medlemmer med interesse for matches og turneringer til at involvere sig her. Kontakt undertegnede eller formanden for matchudvalget, Klaus Bønløkke.

 

Masser af andre opgaver

Ovenstående er specifikke opgaver, som vi søger medlemmer til at bidrage med. Imidlertid er der masser af andre opgaver på alle planer. Sig til, hvad du kunne tænke dig og bidrage med.

Kom forbi sekretariatet og få en snak om opgaverne. Kender du nogen, som du tror er den helt rigtige til en af ovenstående opgaver – så er ”name dropping” også velkomment.

I løbet af året er der flere aktiviteter målrettet de frivillige i klubben, fx:

  • I foråret holdes et arrangement for alle formænd for udvalg og ”Klubber i klubben”, hvor hvert udvalg/KiK fortæller om deres planer for sæsonen
  • Ved sæsonafslutningen holdes et ”Tak for hjælpen”-arrangement, hvor alle udvalg/KiK er inviteret til golf, hygge, spisning og gode snakke om klubben og det frivillige arbejde
  • Hvert udvalg/KiK får et rådighedsbeløb på 500 kr. pr. frivillig på en konto i restauranten. Det enkelte udvalg/KiK kan så beslutte, hvordan disse penge skal bruges – evt. bespisning i forbindelse med udvalgets arbejde, julefrokost eller andre aktiviteter

Tidligere kunne de 500 kr. også bruges på andre ting, fx et kort til ”Super Greenfee Ordningen” (SGO) med frit spil på andre baner.

Bestyrelsen vil imidlertid gerne have, at pengene i stedet styrker det sociale fællesskab i forbindelse med det frivillige arbejde og ikke ligner en løn/kompensation. Vi taler jo netop om frivilligt arbejde.

De 500 kr. kan bruges til kaffe til møder, en fadøl i forbindelse med renholdningsarbejdet af arealerne, en hyggelig julefrokost osv. Pengene er ikke personlige, selv om de er udregnet som 500 kr. pr. næse. De tilhører det enkelte udvalg – og dermed fællesskabet.

På billedet i toppen er der præmieoverrækkelse ved et af frivillighedsarrangementerne i klubben.

Anders
Sekretariatet