Nye handicapnøgler – med lille betydning for din score

Nu er baneudvalget klar med en ny fordeling af handicapnøglerne for de 18 huller på den store bane.

Handicapnøglen er rækkefølgen af hullerne, der markerer, hvornår du får ekstra slag i forhold til dit handicap, og derfor er der mange medlemmer, der har imødeset ændringerne med spænding. Ikke mindst efter at hul 11 for mange er blevet meget sværere.

Men inden du springer ned og kigger på den nye fordeling, så har baneudvalget en overraskende besked til dig. Handicapnøglerne kommer nemlig ikke til at ændre på din slagspilscore, dine stablefordpoint eller handicapregulering, næste gang du skal ud og spille.

Handicapnøglen har kun betydning i en hulspilsmatch, når en højhandicap-spiller dyster mod en lavhandicapper. Ved almindelig stableford eller slagspil, som langt de fleste spiller, vil det give samme resultat, næsten uanset hvordan handicapnøglen er. Det er en udbredt misforståelse, at fx en ændring af handicapnøglen på nogle af de svære huller vil sikre dig flere point, fortæller Jan Birger Nielsen fra baneudvalget og han uddyber:

Handicapnøglen fortæller faktisk ikke, hvor svære hullerne er, for det er meget individuelt og afhængig af dit handicap. For mig som lavhandicapper er par 3 hullerne de sværeste, for her opnår jeg typisk 1-2 point. På de lange huller kan jeg imidlertid godt score 3 point. En højhandicapper har derimod nemmere ved at score point på par 3 hullerne og sværere på de lange huller.

Ændring på syv huller

Den nye handicapnøgle kan du se her – og nedenunder kan du se en gennemgang af de principper, som baneudvalget har brugt til udregningen – i parentesen står den nøgle, der har været gældende indtil nu:

 • Hul 1: Nøgle 2 (2)
 • Hul 2: 12 (12)
 • Hul 3: 6 (6)
 • Hul 4: 8 (10)
 • Hul 5: 16 (16)
 • Hul 6: 14 (14)
 • Hul 7: 18 (18)
 • Hul 8: 10 (8)
 • Hul 9: 4 (4)
 • Hul 10: 9 (7)
 • Hul 11: 7 (13)
 • Hul 12: 1 (1)
 • Hul 13: 15 (15)
 • Hul 14: 5 (9)
 • Hul 15: 3 (3)
 • Hul 16: 13 (11)
 • Hul 17: 17 (17)
 • Hul 18: 11 (5)

Der er altså syv huller, der får ændret nøgle. Hul 4, 11 og 14 bliver ratet lidt ”sværere”, mens hul 8, 10, 16 og 18 bliver ratet lidt ”lettere”.

Par 5 hullerne har de laveste handicapnøgler (og er dermed dem, du først får ekstra slag på), mens par 3 hullerne har de højeste handicapnøgler – og par 4 hullerne ligger så midt imellem. Eneste undtagelser er hul 18, som for både høj- og lavhandicapperne er lidt nemmere end nogle af de svære par 4 huller.

Principperne for ændringen

Her er nogle af de principper, som baneudvalget har brugt til at lave handicapnøglerne. Det er anbefalinger fra Dansk Golf Union:

 • Det er afgørende betydning i hulspil, at tildelte slag for alle handicapforskelle fordeles jævnt over de 18 huller
 • Det opnås bedst ved at tildele de ulige nummererede huller til de første 9 huller og de lige nøgler til de bageste 9 huller – alternativt omvendt, hvis de bageste 9 huller er de sværeste, hvilket er tilfældet i Roskilde Golf Klub. I Danmark skal handicapnøglerne fordeles med lige og ulige nøgler på hver sin sløjfe.
 • Handicapnøglerne bør være ens for alle tees og for damer og herrer
 • Spilleren, som skal have tildelt slag, har generelt brug for det første slag på det sværeste par 5 hul, og herefter på det sværeste par 4 hul efterfulgt af de andre par 5 huller. Herefter kommer par 4 huller og endeligt par 3 huller
 • Et meget svært par 3 eller par 4 hul kan dog komme før et par 5 hul. Svære huller er generelt par 5 huller, som ikke kan nås i tre slag eller par 4 huller som ikke kan nås i to slag for gennemsnitsspilleren

Fordelingen af handicapnøglerne i Roskilde Golf Klub er sket på baggrund af tre kriterier:

 1. Ud fra ovenstående retningslinjer
 2. Ud fra DGU´s anbefaling på baggrund af sidste års rating af banen
 3. Ud fra klubbens egen statistik på alle herre- og damedagsturneringer siden ændringen af forløbet af hul 11

Alt dette har ligget til grund for baneudvalgets beslutning om handicapnøglen – og det træder i kraft så hurtigt som muligt.

Her kan du se, hvem der sidder i baneudvalget.