Ny procedure for klubbens golfbiler

Som mange ved, så har vi haft en del problemer med at styre golfbilerne de seneste sæsoner – og her tænker jeg ikke blot på at holde dem borte fra diverse forhindringer :-).

Golfbilens venner er en abonnementsordning på brug af golfbilerne. Når man er medlem, kan man tage en nøgle i nøgleskabet efter ”først-til-mølle-princippet”.

Imidlertid har vi i meget stor udstrækning manglet nøgler til biler, som stod her. Vi taler altså om en lidt lemfældig ”disciplin” i forhold til brugen af bilerne.

Derfor vil procedurerne for medlemskab af Golfbilens venner og brugen af bilerne blive ændret fra sæsonstart.

Der er sat et nyt nøgleskab op – med mulighed for aflevering af nøgler udefra. Det betyder blandt andet, at vores greenfeegæster kan aflevere nøglen på rette sted.

Desuden er det ny nøgleskab indrettet således, at man skal hænge en personlig brik i nøgleskabet, når man tager en nøgle. Vi kan dermed se, hvem der har bilerne.

De gamle nøgler fra sidste år dur ikke mere. Der vil blive udleveret nye nøgler i år – sammen med føromtalte brik.

Omkring 1. marts vil der blive sendt information ud til alle om, hvordan Golfbilens venner fungerer fremover.

Derefter kan man tilmelde sig og få udleveret nøgle og brik.

Vi vil desuden gerne have de gamle nøgler retur.

Vi er fortrøstningsfulde i sekretariatet, og vi tror på, at vi får udlån af bilerne til at fungere meget bedre i den kommende sæson.

Hilsen

Anders i sekretariatet

Her er siden med information om leje af golfbiler og bagrum.