Overdækning af driving range starter i uge 4

Sidste nyt – til supplering af den øvrige tekst her i indlægget:

Så starter projektet med overdækning af udslagssteder på driving range for alvor

I uge 4 starter entreprenørerne arbejdet med opførsel af de overdækkede udslagssteder. Der skal graves, bygges, mv., og der bliver nok en del rod og pløre.

Udslagsmåtterne flyttes ca. 10 meter frem fra nuværende placering, så der vil fortsat være mulighed for at slå et par bolde i byggeperioden, som vi forventer tager tre måneder.

Vi beklager uregelmæssighederne, men det bliver godt til sidst.

Anders i sekretariatet

 

Og her så teksten i den oprindelige nyhed:

Det varer ikke længe, inden arbejdet med to nye udslags-”huse” på driving range går i gang, og dermed bliver et højt rangeret medlemsønske snart opfyldt.

Efter mange indledende afklaringer med kommune, naboer og Danmarks Naturfredningsforeninger der indgået aftaler med tre firmaer om bygning af to overdækninger, som giver plads til fire udslagssteder pr. overdækning.

Arbejdet med overdækningen starter i slutningen af januar, og planen er, at ”husene” står færdige i slutningen af april. Til den tid vil de to “huse” sørge for, at vi selv i lidt surt vejr kan gå ud og øve os uden at blive drivvåde.

Formanden for byggeudvalget, Lars T. Larsen, fortæller, at husene bliver bygget efter sammen ”skabelon”, som dem står i Køge Golf Klub.

”Hos os bliver hvert hus 13,2 m langt og 5,5 m dybt (bredt) og frihøjden i husets front bliver 3,5 m. I forhold til Køge bliver vores huse 30 cm dybere og 30 cm bredere pr. udslagsted. Det har vi valgt for at undgå risiko for at ramme de bærende stolper,” fortæller Lars.

Byggeudvalget oplyser, at Roskilde Kommune har dispenseret fra lokalplanen bl.a. vedrørende udsalgshusenes højde og materialevalg efter en høringsrunde i forhold til naboer og Danmarks Naturfredningsforening.

Nyt plantebælte mod Hørhusene

PP Brolægning vil udføre diverse belægningsarbejde, og efterfølgende vil tømrerfirmaet Nils Wium gå i gang med selve bygningen af de to huse, der som nævnt bliver identiske med dem i Køge, men med den forskel, at vores huse udvendigt skal beklædes med samme type træ som klubhuset. Huset får ikke vinduer i gavlene. Der bliver også lagt el i husene. Det udføres af firmaet Alteq.

Der skal inden slutningen af 2018 etableres et beplantningsbælte mod øst (udsigten mod Hørhusene og domkirken). Det skal ligne de øvrige beplantningsbælter – og når det hele er færdigt, vil der så være buske og træer næsten hele vejen rundt om driving range.

Beplantningsbæltet mod Hørhusene bliver etableret, så udslagshusene ikke kan ses fra Hørhusene. Det var en af de ting, Danmarks Naturfredningsforening og naboerne lagde vægt på i nabohøringen.

Billederne er fra Køge Golf Klub, hvor udslagshusene næsten ligner dem, vi får her i Roskilde.

Her kan du se, hvem der sidder i byggeudvalget.