Flere tider til booking i 2018

Til næste år vil der være færre tider, der bliver forhåndsreserveret til ”Klubber i klubben” – og dermed flere tider til almindelig booking.

Bestyrelsen har besluttet at kigge nøjere på dette område, efter at indmeldinger fra medlemmerne via spørgeskemaanalysen ”Golfspilleren i centrum” igen i 2017 har påpeget, at mange medlemmer synes, at klubber i klubben har for mange fortrinsretter og at det er for svært at finde ledige tider.

Mål: 60 procent udnyttelse

Sekretariatet har derfor lavet en nøjere analyse af, hvor mange af fortrinstiderne, de forskellige ”klubber i klubben” udnytter, og tallet viser sig at være ca. 40 procent – nogle lidt lavere, nogle lidt højere. Målet er at komme op på 60 procent for alle ”klubber i klubben”. Det fulde mål bliver nok ikke nået i 2018, men noget højere end 40 procent skal det være.

Fortrinsretterne fungerer på den måde, at de enkelte ”klubber i klubben” har nogle forhåndsreserverede tider, som kun deres medlemmer kan booke.

48 timer før bliver de ikke-bookede tider imidlertid givet fri til booking blandt klubbens øvrige medlemmer. Men da mange planlægger i bedre tid og ikke sidder klar på GolfBox for at booke evt. frigivende tider, så er målet for bestyrelsen at reducere i antallet af fortrinstider, så de bedre passer med behovet.

Kom og vær med hos ”KIK’erne”

Bestyrelsen bakker fortsat meget op om ”klubberne i klubben”, som er omdrejningspunktet for aktiviteterne og det sociale liv i Roskilde Golf Klub. Af samme årsag beder bestyrelsen nu også ”klubberne i klubben” om at være ekstra synlige, fx på hjemmesiden, omkring deres aktiviteter, så flere bliver opmærksomme på ”KiK’erne” og får lyst til at være med.

Præcist hvornår på ugen og dagen, der bliver flere fritegningstimer, er ikke afgjort endnu. I første omgang er der en dialog med alle ”klubber i klubben” omkring deres konkrete behov.

Her kan du se en oversigt over klubber i klubben – aktiviteterne for 2018 er endnu ikke lagt ind:

Der kommer mere information om fortrinsretter og resultaterne fra ”Golfspilleren i centrum” i løbet af vinteren.