Vil du spille regionsgolf i 2018 – svar senest 1. dec

Lørdag den 4. november 2017 havde holdkaptajnerne i regionsgolf en 9 huls turnering og efterfølgende møde, hvor der blev drøftet året, der er gået, samt året der kommer.

Roskilde Golf Klub har haft 11 hold med i regionsgolf 2017. Som det er de fleste bekendt, er der ikke den store udskiftning på de enkelte hold. Det er ofte de samme, som spiller på holdene.

I 2018 er der fra regionsgolfs side åbnet op for, at man kan tilmelde nogle flere hold. Det er imidlertid vigtigt, at man ikke tilmelder flere hold, end man er sikker på at kunne stille. Både for det sportslige, men også for, at det koster at trække et hold.

Sidste år prøvede vi at lave en regionsgolfmatch åben, for på den måde at få nogle nye med. Vi må desværre bare konstatere, at det ikke var måden at gøre det på, idet vi ikke fik ret mange nye med af forskellige årsager.

Derfor prøver vi noget nyt i år.

Spiller du ikke på et regionsgolfhold nu, men kunne du tænke dig at spille regionsgolf i 2018, så prøver vi at lave en tilmelding til nogle nye hold. For at vi skal oprette nye hold, kræver det, at der er nok der tilmelder sig det enkelte hold, samt en der melder sig som holdkaptajn. Et hold består af 4 herrer og 2 damer.

Du kan tilmelde dig på følgende hold:

 • B rækken: alder fyldt 21 år, du må ikke have lavere handicap (hcp) end 11,5
 • C rækken: alder fyldt 21 år, du må ikke have lavere hcp end 18,5
 • D rækken: alder fyldt 21 år, du må ikke have lavere hcp end 26,5
 • Senior B: du skal være fyldt 50 år. Dit hcp bør ligge på mellem 10 og 20
 • Senior C: du skal være fyldt 50 år. Dit hcp bør ligge på mellem 15 og 25
 • Senior D: du skal være fyldt 50. Dit hcp skal være mellem 18.5 og 36 (gerne højere, men du spiller fra 36)
 • Veteran B: du skal være fyldt 60 år. Dit hcp bør ligge på mellem 15 og 25
 • Veteran D: du skal være fyldt 60 år. Dit hcp skal være mellem 18.5 og 36 (gerne højere men du spiller fra 36
 • Super veteran B: du skal være fyldt 70 og dit hcp bør være mellem 15 og 36

Såfremt du har lyst til at deltage på et af disse hold, sender du en mail til undertegnede, så samler jeg trådene. Så må vi se om der er mulighed for, at vi tilmelder nogle nye hold til turneringen 2018.

Tilmeldingen skal indeholde og afgives senest 1. december 2017

 • Hvilke hold du vil deltage på, samt måske holdkaptajn:
 • Navn og klub nr.
 • Hcp:
 • Mail adresse:
 • Tlf. nr.

Såfremt du har spørgsmål eller andet er du altid velkommen til at kontakte mig.

Du kan læse om regionsgolf regler turneringer m.v. på deres hjemmeside: rgd.dk.

Venlig hilsen

Erik Christiansen, koordinator for regionsgolf i Roskilde Golf Klub

Klik på linket ovenfor for at komme ind på siden for regionsgolf, hvor du kan finde Eriks kontaktoplysninger.