Medlemsmøde 3. oktober – hør om visioner og mål for klubben

Bestyrelsen har holdt en hel weekend, hvor de har diskuteret strategi, mål og visioner for Roskilde  Golf Klub. Og alt dette vil bestyrelsen gerne drøfte og fortælle om ved et medlemsmøde, der nu indkaldes til.

Program for medlemsmøde den 3. oktober 2017 kl. 19 i klubhuset

Fremlæggelse af bestyrelsens visioner, mål og planer for klubben

Hvad betyder visionen for mig som medlem?

 • De frivilliges betydning for klubbens udvikling og drift

Hvordan kommer banen til at udvikle sig

 • Hvad er det for en type bane vi ønsker, og hvordan skal den se ud?

Får det betydning for vores træningsfaciliteter?

 • Præsentation af overdækning af udslagssteder på driving rangen
 • Par 3 banen og dens udvikling
 • Indendørstræningsfaciliteter

Klubhuset og det sociale

 • Klub i Klubbernes betydning for klubben
 • Ambitioner for matcher og arrangementer i klubben

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

 • Hvad betyder elite, bredde og ungdomsarbejde for klubben?
 • Visionen om at skabe en klub for alle

Hvor skal pengene komme fra?

 • Skal vi konkurrere på kontingentpris ift. andre klubber?
 • Hvad betyder sponsorerne for klubben, og hvordan indfrier vi deres forventninger?

 

Ja, jeg kommer til medlemsmødet tirsdag den 3. oktober kl. 19 i klubhuset:

Bemærk, at hvis du har et 2- eller 3-cifret medlemsnummer, så skal du sætte et eller to nuller foran, så der kommer til at stå fire cifre:

Tilmelding til medlemsmøde
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Her kan du se antallet af tilmeldte, efterhånden som de melder sig. Kan du ikke se din egen tilmelding, lige efter du har tilmeldt dig, gå ind på siden igen eller tryk F5 på dit tastatur.

Navn
Henning Doktor
Jørgen Brandt
Dorte Pyll Truesen
Klaus Truesen
Tina Donstrup
Gert Jungersen
Steen Pedersen
Bente Nissen
Aksel Nissen
Britta Andersen
Poul Kortegaard
Tage Jørgensen
Henrik Overgaard
Hans Kristian Olesen
Johnny Andersen
Ghita Aagaard
Frank Cummings
Lise Aaberg
Per Aaberg
Inger M. Frederiksen
Kim Frederiksen
Susanne romme
Henning Nordstrøm
Svend Aage helbæk
Ole Clemmensen
John Kristiansen
Viggo Clausen
Anne Grethe Clausen
kirsten kaldal
Ulla Højbøge
Søren Hansen
Ingrid Hansen
Lars T Larsen
Finn Ruben Dam
Jannie Brandt
Ellen Skarsholm
Torben Jensen
Hanne Tvede
Ellen Johnsrud
Gitte Teilgaard
Anders Teilgaard
Marianne Hoffmeyer
Jan Hoffmeyer
Kurt Christensen
Helmer Jensen
Hanne Jensen
Annemari Jensen
Jørgen Jensen
else juul
Lisbeth Møller
Jørgen Møller
Susanne Borup
Anette Spottag
Lisbeth Lyngsøe
Kirsten Vastring
Hans-Jørgen Vastring
Birthe Gjelstrup
Eli Christensen
Ole Bjørn Jørgensen
Inge-Lise Jørgensen
Dorte Qvist
Jørn Kristiansen
Charlotte Nimand Hansen
Ole Dahl
Birthe Grøndal
Niels Yde
Peter stigaard jensen
Jane stigaard jensen
Steen Taageby Petersen
Annette Lundgreen
Jørgen Lundgreen
Erik G. Andersen
Lene Rasmussen
Birgitte Høyer
Ejvind N. Jensen
Lise Retbøll Rosted
Henning Jensen
Susanne Jensen
Jørgen Rem
Tonni Rem
Arne Beyer