Brug for mentorer i efteråret

Til august vil vi forhåbentlig se en masse nye, glade prøvemedlemmer i vores klub.

Vil du have et frivillig-job med indhold, superrespons og til glæde for dig selv? Der er brug for et antal erfarne golfspillere som mentorer til at hjælpe de nye prøvemedlemmer i gang.

Udvalg for prøvemedlemmer er i fuld gang med at arrangere efterårets træninger, møder, matcher o.l.

Perioden for prøvemedlemskabet løber fra 14. august til 14. oktober 2017. I denne periode forventer vi, at de nye får en fornuftig hjælp til rundvisning på vort anlæg, informeres om praktiske ting, såsom træningsmuligheder, spil på 3 banen osv. Regler og etik ikke at forglemme. Og ikke mindst det gode sociale liv, vi har i klubben. Hver mentor får ansvar for 2-3 prøvemedlemmer.

På mailadressen mailto:sekretariat@roskildegolfklub.dkkan du give dit tilsagn om at hjælpe nye golfere i gang. Eller ring på 46 37 01 81.

Der holdes orienteringsmøde for mentorer torsdag den 27. juli kl. 19. Særskilt invitation udsendes.

På gensyn
Udvalg for prøvemedlemmer